logo Collect Consulting
Sukcesy i aktualności:
Wesołych Świąt Wielkanocnych

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji Świąt Wielkanocnychpragniemy złożyćNaszym Klientom i Przyjaciołomserdeczne życzenia, sukcesów,radości i uśmiechów. 

Podsumowanie roku 2023

Podsumowanie roku 2023

Szanowni Państwo, Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyliście nas w roku 2023. To był wyjątkowy rok, pełen wyzwań, ale także sukcesów. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje i osiągnięcia z ubiegłego roku. 🥳 1.189 mln złotych to wartość inwestycji, dla których...

Samorząd Katowic kupuje szpital GeoMedical

Samorząd Katowic kupuje szpital GeoMedical

‼️ Wiadomość dnia‼️Samorząd Katowic kupuje szpital GeoMedical, ma się tam przenieść szpital MSWiA🏥 Cieszymy się, że #CollectConsulting mógł wspierać to przedsięwzięcie👏 pozytywna Ocena Celowości Inwestycji #OCI#IOWISZ to nasz wkład.

Nasz mały krok w drodze do dekarbonizacji ♻️

Nasz mały krok w drodze do dekarbonizacji ♻️

Świadomi wyzwań klimatycznych, po raz pierwszy obliczyliśmy samodzielnie nasz ślad węglowy, uwzględniając emisje gazów cieplarnianych zakresie 1 i 2 według metodologii GHG Protocol. Choć obowiązki tzw. raportowania niefinansowego zgodnie z dyrektywami Komisji...

Nowa siedziba spółki!

Szanowni Klienci i Partnerzy. Informujemy, że od dnia 1 sierpnia Collect Consulting S.A. zmienia lokalizacje biura. Serdecznie zapraszamy do nowej siedziby spółki do Katowic na ulicę Zbożową 42 b

Doradzamy Gminie Borów w PPP

Collect Consulting S.A. doradza Gminie Borów w pozyskaniu partnera prywatnego dla przedsięwzięcia Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński. Przedmiotem planowanego partnerstwa publiczno-prywatnego jest zaprojektowanie, budowa oraz...

Zapraszamy na kolejne szkolenie doradcze z zakresu rewitalizacji

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich po raz kolejny zaprasza do udziału w szkoleniu organizowanym w ramach projektu Wspieranie regionalnych powiązań kooperacyjnych poprzez rozwój Śląskiego Klastra Rewitalizacji i Technologii Środowiskowych....

Klaster Business Process Outsourcing

Klaster Business Process Outsourcing

1 lipca 2013 r. rozpoczęto realizację projektu pn.: "Utworzenie klastra BPO, który powstał z inicjatywy podmiotów znajdujących się na terenie województwa śląskiego. Projekt realizowany jest przez Polski Instytut Biznesu. Projekt współfinansowany jest przez Unię...

Zapraszamy na kolejne seminarium

Park Przemysłowo – Technologiczny EkoPark w Piekarach Śląskich zaprasza do udziału w bezpłatnym seminarium warsztatowym pt.: Procesy rewitalizacyjne w praktyce, stanowiącym część działań edukacyjno-informacyjnych w ramach projektu pt.: Wspieranie regionalnych powiązań...

Konsultacje rynkowe z sektorem prywatnym

Konsorcjum Collect Consulting S.A. oraz Instytut Partnerstwa Publiczno- Prywatnego Instytut PPP, na zlecenie Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, prowadzi konsultacje rynkowe dotyczące realizacji inwestycji w ramach Przedsięwzięcia pod nazwą:„Rozbudowa,...

Ewaluacja projektu międzynarodowego

Eksperci Zespołu Badawczego Collect Consulting rozpoczęli realizację ewaluacji zewnętrznej projektu “HEALTHEQUITY 2020- REDUCING HEALTH INEQUALITIES: PREPARATION FOR ACTION PLANS AND STRUCTURAL FUNDS PROJECTS”. Ewaluowany projekt realizowany jest przez partnerów z...

Collect Consulting S.A. dla Spółdzielni Mieszkaniowej Sadyba

Collect Consulting S.A. realizuje dla Spółdzielni Mieszkaniowej Sadyba usługę w ramach projektu „Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej SADYBA w Katowicach", która swym zakresem obejmuje: pełnienie funkcji Kierownika Projektu –zarządzanie...

Collect Consulting dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Zespół Badawczy Collect Consulting na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku realizuje badanie dotyczące zjawiska woorking poor, tzw. biednych pracujących/pracujących ubogich. Zjawisko working poor jest stosunkowo nowe i dotąd niezbadane. Wg danych CBOS w...

Koncepcja zagospodarowania terenów w Nowej Hucie

Na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Collect Consulting opracowuje koncepcję zagospodarowania terenów poprzemysłowych zlokalizowanych w Nowej Hucie o łącznej powierzchni 18,3 ha. Opracowanie zawierać będzie także raport o barierach...

Collect Consulting S.A. realizuje kolejny projekt badawczy

Celem przedsięwzięcia „Badanie ewaluacyjne ex-ante i ex-post w projekcie systemowym >Wsparcie osób z wybranymi Zespołami Uwarunkowanymi Genetycznie<" jest zbadanie poziomu kompetencji społeczno-zawodowych uczestników projektu „Wsparcie osób z wybranymi Zespołami...

Przygotowanie analizy i modelu organizacyjno-prawno-finansowego

Na zlecenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie eksperci Collect Consulting przygotowuje analizę i modele organizacyjno-prawno-finansowe w 3 wariantach (maksymalnym, optymalnym i minimalnym). Ponadto umowa obejmuje doradztwo przy wyborze najlepszej formy...

Collect Consulting S.A. na zlecenie Urzędu Miasta w Orzeszu

Na zlecenie Urzędu Miasta w Orzeszu eksperci Collect Consulting wykonali usługę pt. „Przygotowanie analizy studium przypadków modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Orzesze". Celem przedsięwzięcia było przygotowania wariantów modernizacji systemu...

Collect doradcą w PPP dla Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Miło nam poinformować, że Collect Consulting S.A wraz z partnerem Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz świadczyć będzie kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczno-finansowe i techniczne w zakresie przygotowania do realizacji projektu...

Opracowanie dokumentacji projektowej

W ramach procedury rozeznania rynku Collect Consulting S.A. zaprasza do składania wstępnych ofert na wykonanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do...

Eksperci Collect Consulting dla Zamku Książ w Wałbrzychu.

Miło nam poinformować, iż eksperci zespołu doradztwa biznesowego Collect Consulting S.A. doradzają w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – Centrum Kongresowo – Kulturalne Zamek Książ w Wałbrzychu". Projekt...

Eksperci Collect Consulting dla Powiatu Przasnyskiego

W ramach prac nad strategiczną oceną oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Powiatu Przasnyskiego na lata 2008-2020, Collect Consulting S.A. przygotowuje wnioski do instytucji właściwych w sprawie uzgadniania zakresu prognozy oddziaływania na środowisko....

[/et_pb_column]