logo Collect Consulting
Sukcesy i aktualności:

Zespół projektów badawczych dla Ministerstwa Sprawiedliwości

Miło nam poinformować, iż na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, eksperci Collect Consulting S.A. realizują projekt pn. „Badanie ewaluacyjne mid-term polegające na ocenie wsparcia wymiaru sprawiedliwości w kontekście projektów realizowanych przez Ministerstwo...

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim

Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie eksperci Collect Consulting S.A. realizują kompleksowe badanie dotyczące popytu na pracę. Jest to przedsięwzięcie poszerzające analizy dotyczące zawodów nadwyżkowych i deficytowych o analizę ogłoszeń o wolnych...

Zakończenie badania mazowieckiego rynku pracy i edukacji

Zespół Badawczy Collect Consulting S.A. zakończył z sukcesem realizację badania „Branża chemiczna na Mazowszu – analiza rynku pracy i edukacji". Badanie realizowane było w okresie od maja do lipca 2012 roku, jako jeden z elementów międzynarodowego projektu Chemclust...

Baby City Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie!

Miło nam poinformować, iż projekt przygotowany przez doradców Collect Consulting S.A. na zlecenie Baby City Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie ramach Poddziałania 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego" Programu Operacyjnego Kapitał...

Postępowanie PPP w Sosnowcu zakończone sukcesem!

Miło nam poinformować, iż Miasto Sosnowiec przy wsparciu ekspertów Collect Consulting SA wyłoniło Operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT) - Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z Sosnowca. 25 lipca podpisano umowę na zarządzanie Parkiem w oparciu o...

Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie

Eksperci Collect Consulting S.A. na zlecenie Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. w Tarnowie opracowali studium wykonalności projektu „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Tarnowie. Projekt zakłada dozbrojenie Strefy Aktywności Gospodarczej zlokalizowanej w...

Inwestycja w kadry Bydgoskiej Drukarni Akcydensowej

Miło nam poinformować, iż firma Wall Bydgoska Drukarnia Akcydensowa Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie dla dedykowanego projektu szkoleniowego własnych pracowników. Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 157 pracowników firmy pracujących w woj. kujawsko-pomorskim....

Matematyka – interaktywne studia z przyszłością

Miło nam poinformować, iż projekt Politechniki Śląskiej w Gliwicach dotyczący kierunku zamawianego Matematyka, przygotowany przez zespół Collect Consulting S.A. uzyskał ponad 2 mln 750 tyś zł dofinansowania w ramach Poddziałania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów...

Collect Consulting dla gminy Dąbrowa Górnicza

Miło nam poinformować, iż gmina Dąbrowa Górnicza dołączyła do grona klientów działu doradztwa Collect Consulting S.A. Przedmiotem prac ekspertów jest wykonanie analizy finansowo-ekonomicznej w celu znalezienia najefektywniejszego finansowo rozwiązania z punktu...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. klientem Collect Consulting S.A.

Na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. eksperci Collect Consulting zaktualizują i uzupełnią analizy ekonomiczne i finansowe dla projektu pn.: "Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów-Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w...

Gospodarka odpadami na terenie miasta Ostrołęka

Miło nam poinformować, iż zespół doradztwa Collect Consulting S.A. na zlecenie Urzędu Miasta Ostrołęka, opracuje i przygotuje szereg działań cząstkowych mających na celu opracowanie kompleksowej koncepcji gospodarki odpadami na terenie miasta. Do zadań zespołu Collect...

Politechnika Śląska w Gliwicach klientem Collect Consulting

Miło nam poinformować, iż Zespół Collect Consulting S.A. na zlecenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach przygotował do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego kierunku zamawianego Matematyka, w ramach Poddziałania 4.1.2 Programu...

Kolejna dotacja, kolejny zadowolony klient!

Miło nam poinformować, iż klient Collect Consulting, Zakład Produkcji Sprzętu Medycznego „Ravimed" Spółka z o.o., otrzymał dofinansowanie dla projektu własnego polegającego na przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej z zastosowaniem...

Zarządzamy kolejnym projektem szkoleniowym!

Collect Consulting S.A. przez 18 kolejnych miesięcy będzie zarządzał projektem „Siła kompetencji pracowników firmy KAEFER" realizowanym w województwie małopolskim. Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 378 pracowników firmy KAEFER S.A. pracujących w woj....

Projekt szkoleniowy dla KAEFER S.A.

Miło nam poinformować, iż klient Collect Consulting, firma KAEFER S.A. otrzymała dofinansowanie dla dedykowanego projektu szkoleniowego własnych pracowników. Wsparciem szkoleniowym zostanie objętych 224 pracowników firmy pracujących w woj. śląskim. Projekt skupia się...

Eksperci Collect Consulting dla Solaris Bus&Coach S.A.

Zespół Collect Consulting S.A. przygotował na zlecenie Solaris Bus&Coach S.A. dokumentację konkursową w ramach poddziałania 4.5.2 „Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. W wyniku...

Program naprawczy dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Analiza sytuacji Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o., wskazanie podstawowych elementów determinujących jego obecne oraz przyszłe działanie jak również propozycje niezbędnych do wprowadzenia zmian to główne zadania, jakie spółka powierzyła ekspertom Collect...

Collect Consulting i 7 Program Ramowy

Miło nam poinformować, iż Collect Consulting S.A. wspólnie z Politechniką Śląską w Gliwicach złożył swój projekt w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej, w ramach konkursu „Innovative design and operation of new or upgraded efficient urban transport...

[/et_pb_column]