Inwestycje infrastrukturalne

Interdyscyplinarny zespół praktyków zapewnia wsparcie doradcze klientowi na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Od koncepcji, poprzez pozyskanie finansowania projektu, zarządzanie projektem aż do jego zamknięcia, w zakresie prawnym, finansowym i technicznym. Nasze doświadczenie obejmuje inwestycje w obszarze: wodno-kanalizacyjnym, gospodarki odpadami, dróg, transportu publicznego, kubatury oraz efektywności energetycznej, rewitalizacji i służby zdrowia.

Zakres usług doradztwa inwestycyjnego obejmuje:

  • Koncepcje realizacji przedsięwzięcia
  • Opracowanie wstępnego studium wykonalności i/lub studium wykonalności
  • Pozyskanie finansowania zewnętrznego, w tym z dotacji unijnych
  • Kompleksowa obsługa zamówień publicznych
  • Zarządzanie projektem i jego rozliczanie
  • Pomoc techniczną
  • Inżynier kontraktu