logo Collect Consulting

Inwestycje infrastrukturalne

Profesjonalnie i terminowo Collect Consulting przygotowała dla nas „Biznes Plan dla Parku Wodnego w Tychach”.

Zbigniew Gieleciak
Prezes Zarządu, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

Uzyskany efekt końcowy oraz zadowolenie ze współpracy z ekspertami Collect Consulting, którzy przygotowali dla nas Studium wykonalności oraz Informację o barierach inwestycyjnych w ramach projektu „Tereny inwestycyjne w obrębie Akwenu Dębowa”, pozwalają nam w pełni rekomendować firmę.

Marian Wojciechowski
Wójt Gminy Reńska Wieś

Collect Consulting wykonała dla nas w sposób należyty zadanie „Przygotowanie studium wykonalności, które zawierać będzie raport o barierach inwestycyjnych, analizę SWOT i kierunki zagospodarowania terenu”.

Jerzy Marcinko
Dyrektor Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Dzięki wiedzy i doświadczeniu Collect Consulting pozytywnie zrealizowaliśmy projekt „Rozbudowa Miejskiej Sieci Szerokopasmowej dla Miasta Gliwice”, w którym Collect pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. w Gliwicach

Profesjonalnie i terminowo podeszli eksperci Collect Consulting do wykonania usługi doradczej polegającej na opracowaniu „Studium pozyskania inwestorów dla terenów przemysłowych Miasta Radomia”.

Rafał Grzeszczak
Kierownik Biura Obsługi Inwestora Miasta Radom

Polecam współpracę z Collect Consulting, której doświadczony i kompetentny zespół ekspertów, zarządzał dla nas projektem „Odzysk i energetyczne wykorzystanie gazu wysypiskowego ze składowiska odpadów komunalnych w Opolu”.

Elżbieta Kozów
Prokurent, Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Opolu

Dzięki profesjonalnemu podejściu do projektu „Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin Bytom i Radzionków”, eksperci Collect Consulting pozyskali 18 000 000.00 zł. w formie emisji obligacji.

Zofia Wachowska
Członek Zarządu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu

Interdyscyplinarny zespół praktyków zapewnia wsparcie doradcze klientowi na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Od koncepcji, poprzez pozyskanie finansowania projektu, zarządzanie projektem aż do jego zamknięcia, w zakresie prawnym, finansowym i technicznym. Nasze doświadczenie obejmuje inwestycje w obszarze: wodno-kanalizacyjnym, gospodarki odpadami, dróg, transportu publicznego, kubatury oraz efektywności energetycznej, rewitalizacji i służby zdrowia.

Nasza usługa obejmuje:

  • Koncepcje realizacji przedsięwzięcia
    Opracowanie wstępnego studium wykonalności i/lub studium wykonalności
  • Pozyskanie finansowania zewnętrznego, w tym z dotacji unijnych
  • Kompleksowa obsługa zamówień publicznych
  • Zarządzanie projektem i jego rozliczanie
  • Pomoc techniczną
  • Inżynier kontraktu