logo Collect Consulting

Restrukturyzacja i doradztwo strategiczne

Potwierdzam należyte wykonanie usługi doradczej przez ekspertów Collect Consulting, którzy przygotowali dla nas Plan naprawczy Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Mariusz Wójtowicz
Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.

Polecam Collect Consulting jako godnego zaufania i wysokiej klasy partnera. Eksperci Collect wykorzystując swą najlepszą wiedzę i doświadczenie opracowali dla nas „Analizę możliwości restrukturyzacji zadłużenia”.

Maciej Kaczyński
Burmistrz Gminy Łazy

Eksperci Collect Consulting wykazali się profesjonalizmem i znajomością branży przy opracowaniu „Koncepcji funkcjonowania Regionalnego Centrum Monitorowania Zawodów”. Dlatego wysoko oceniamy ich kompetencje i polecamy jako Doradcę godnego zaufania.

Halina Samko
Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku

Praktyczny charakter miała przygotowana przez ekspertów Collect Consulting „Analiza działalności Ośrodków Transferu Technologii w Polsce”, dlatego rekomendujemy Collect jako solidnego partnera.

dr Olaf Gajl
Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji

Rzetelnie i kompleksowo eksperci Collect Consulting podeszli do opracowania „Wstępnego studium wykonalności pozwalającego na wybór optymalnego modelu funkcjonowania bytomskiego lecznictwa zamkniętego z uwzględnieniem możliwości budowy nowego szpitala na terenie miasta Bytom”.

Barbara Daniel
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

W sposób należyty i zgodnie z zamówieniem eksperci Collect Consulting przygotowali „Opracowanie modelu wdrożeniowego Centrum Zaawansowanych Technologii w subregionie kalisko-ostrowsko-pleszewsikm”.

Joanna Waligóra
Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dzięki interdyscyplinarnym zespołom ekspertów realizujemy projekty restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Eksperci z obszaru finansów, zarządzania, prawa, podatków i marketingu pomagają przedsiębiorcom zarówno w osiągnięciu rentowności ich biznesów jak i w znalezieniu nowych możliwości biznesowych. W tym obszarze realizujemy projekty zarówno dla przedsiębiorców prywatnych jak i spółek komunalnych.

Doradztwo w ramach tej usługi obejmuje:

  • Audyt organizacji w każdym obszarze funkcjonowania (zarządzanie, sprzedaż, kadry, produkcja, inne)
  • Plan restrukturyzacji/plan naprawczy
  • Strategia rozwoju
  • Modele biznesowe
  • Koncepcje funkcjonowania i organizacyjne
  • Biznes plan
  • Przygotowanie postępowania układowego/upadłościowego
  • Wdrażanie rekomendowanych rozwiązań
  • Interim managment
  • (zarządzanie/współzarządzanie czasowe przedsiębiorstwem przez zewnętrznego managera)