Restrukturyzacja i doradztwo strategiczne

Dzięki interdyscyplinarnym zespołom ekspertów realizujemy projekty restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw. Eksperci z obszaru finansów, zarządzania, prawa, podatków i marketingu pomagają przedsiębiorcom zarówno w osiągnięciu rentowności ich biznesów jak i w znalezieniu nowych możliwości biznesowych. W tym obszarze realizujemy projekty zarówno dla przedsiębiorców prywatnych jak i spółek komunalnych.

Doradztwo w ramach tej usługi obejmuje:

  • Audyt organizacji w każdym obszarze funkcjonowania (zarządzanie, sprzedaż, kadry, produkcja, inne)
  • Plan restrukturyzacji/plan naprawczy
  • Strategia rozwoju
  • Modele biznesowe
  • Koncepcje funkcjonowania i organizacyjne
  • Biznes plan
  • Przygotowanie postępowania układowego/upadłościowego
  • Wdrażanie rekomendowanych rozwiązań
  • Interim managment
  • (zarządzanie/współzarządzanie czasowe przedsiębiorstwem przez zewnętrznego managera)