Prezes zarządu

Małgorzata Okularczyk-Okoń

Magister ekonomii Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Problemów Globalnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, absolwent studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku. Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych oraz Polskiego Instytutu Biznesu, trener, Doradca Grupy Roboczej Konwentu Marszałków Województw RP ds. Regionalnych Systemów Innowacji.

Specjalista w zakresie pozyskiwania finansowania zewnętrznego w sektorze publicznym, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej bogate doświadczenie zawodowe wiąże się również z doradztwem między innymi przy projektach z zakresu innowacji, klasteringu i inicjatyw parkowych (parki naukowo-technologiczne, inkubatory, centra zaawansowanych technologii).

W wolnej chwili słucha dobrej muzyki i bywa na koncertach. Od studenckich czasów kocha góry. Pasjonatka oldtimerów i sportów samochodowych.

Małgorzata Okularczyk-Okoń