Aktualności

Umowa ramowa z Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach

Z przyjemnością informujemy, że przez najbliższe trzy lata Collect Consulting będzie świadczyć usługi doradcze w zakresie pozyskania środków w ramach perspektywy finansowej UE 2021-2027 dla Górnośląskiego Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu...

Analizy dla podmiotów sektora okołogórniczego!

Na zlecenie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia nasi analitycy przeprowadzą kompleksowe badania rynku i opracują analizy możliwości rozszerzenia katalogu świadczonych przez CSRG SA. usług. Usługi badań rynku, analiz restrukturyzacyjnych czy doradztwa...

Inżynier Kontraktu w Świątnikach Górnych

Nasi inspektorzy rozpoczynają pracę przy kolejnej inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Na potrzeby realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne – etap III”, przez najbliższe 22...

Opracowujemy Raport Smart City Lublin.

Nasi eksperci rozpoczęli pracę nad opracowaniem Raportu Smart City Lublin w ramach projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030. Analizy dotyczyć będą wszystkich 6 istotnych obszarów tj. inteligentne zarządzanie,...

AKK dla Miasta Żory

Dla miasta Żory, już po raz kolejny, opracujemy Analizę kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych na potrzeby świadczenia usług komunikacji miejskiej. Obowiązki sporządzenia tego dokumentu wynikają z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach...

Ekspertyza występowania pomocy publicznej!

Po raz kolejny nasza wiedza i doświadczenie w niszowym obszarze pomocy publicznej zostały wykorzystane. Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój zamówiło u nas ekspertyzę opiniującą zasadność podwyższenia kapitału zakładowego spółki w kontekście ryzyka wystąpienia nienależnej...

Doradztwo dla Agencji Badań Medycznych

Zespół analityków finansowych Collect Consulting S.A będzie doradzał Agencji Badań Medycznych w procesie oceny wniosków w konkursach dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych. Eksperci weryfikować będą poprawność przygotowania analiz finansowych, założeń...

Nowe inwestycje w służbie zdrowia

Szpitale w całym kraju intensywnie przygotowują się do realizacji inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy, Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2021-2027 czy Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Śląskiego 2030. Świadczy o tym...

PPP Sopot – zaczynamy konsultacje!

Zapraszamy  do wzięcia udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w związku z planowanym przedsięwzięciem pn. „PPP w Uzdrowisku Sopot” poprzez „Realizację w formule PPP kompleksu sanatoryjnego w Sopocie przy wykorzystaniu sopockiej solanki ze zdroju Św....

Dobre wiadomości płyną z Mikołowa

Kolejny nasz projekt z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii uzyskał dofinansowanie. Szpital Powiatowy w Mikołowie wraz z Poradnią Lekarza Rodzinnego – Filia nr 2 przejdą termomodernizację, zmodernizowane zostaną źródła ciepła, placówka...

Dofinansowanie na cyfryzację w MSP

Kolejne źródło wsparcia dla firm uruchomi się po wakacjach. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w wysokości nawet 85% inwestycji polegających na zakupie lub licencjonowaniu oprogramowania, zakupie usług niezbędnych do wdrożenia...

Dokumentacja dla stacji zasilania autobusów CNG

Dział Usług Inżynieryjnych rozpoczął pracę na programem funkcjonalno-użytkowym dla PKM Sosnowiec obejmującego zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: "Budowa stacji zasilania pojazdów autobusowych sprężonym gazem ziemnym tzw. CNG służącej do wolnego i...

Doradztwo strategiczne dla Miasta Torunia.

Collect Consulting SA. doradza Miastu w Toruń w opracowaniu strategii właścicielskiej względem dwóch spółek Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o oraz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Eksperci po przeprowadzeniu audyty prawnego (due...

Kolejny audyt rekompensaty przed nami

Nasz zespół rozpoczyna prace nad wykonaniem audytu rekompensaty za rok 2020 z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, dotyczącego cieszyńskiej komunikacji miejskiej, realizowanych przez Zakład Gospodarki...

Dotacje na inwestycje dla mazowieckich firm!

W ślad za komunikatem Zarządu Województwa Mazowieckiego informujemy, że już w czerwcu ruszy dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji, dzięki którym na rynek zostaną wprowadzone nowe produktu lub usługi. Na ten cel zostanie przeznaczone ponad 53 mln PLN!...

Autobusy hybrydowe w „dogrywce”.

Miło nam przekazać, że dwa wspierane przez nas projekty „Czyste niebo nad Zagłębiem - Zakup autobusów hybrydowych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu – Etap I i III zostały wybrane do dofinansowania. W ramach projektów zostanie...

Ruszamy z drogami w PPP

Na zlecenie Gminy Nysa rozpoczynamy świadczenie usług kompleksowego doradztwa prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, przebudowie i utrzymaniu dróg publicznych oraz wewnętrznych na terenie Gminy Nysa...

E-zdrowie nasze szpitale z przyznanym dofinansowanie

W ostatnich dniach marca Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania 30 projektów w ramach działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Wśród wybranych znalazło się 3 naszych klientów tj. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, Samodzielny...

Analizy ekonomiczne dla Dąbrowskich Wodociągów

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. zleciła naszej firmie wykonanie analiz ekonomicznych dla Koncepcji z elementami studium wykonalności programu zaopatrzenia w wodę Gminy Dąbrowa Górnicza. Zakres prac naszych analityków to kompleksowe analizy finansowo-ekonomiczne,...

PPP w uzdrowisku Sopot

Rozpoczynamy współpracę z Miastem Sopot przy projekcie partnerstwa publiczno-prywatnego w uzdrowisku Sopot mającego na celu przewrócenie Sopotowi funkcji uzdrowiskowej poprzez budowę nowego obiektu lecznictwa uzdrowiskowego. Przez kolejnych dwanaście tygodni eksperci...

Zarządzamy projektem eCareMed

Przez najbliższe kilkanaście miesięcy nasi eksperci będą wspierać Szpital Specjalistyczny nr 2 w zarządzaniu, rozliczaniu i realizacji projektu „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.Cieszymy się, kiedy...