logo Collect Consulting

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Dla podmiotów publicznych świadczymy usługę tzw. DORADCY ZINTEGROWANEGO. Skutecznie zakończone projekty PPP oraz zespół praktyków pozwala nam kompleksowo świadczyć usługi w obszarze prawnym, podatkowym, finansowym oraz technicznym.

Nasza usługa obejmuje:

  • Opracowanie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
  • Testowania rynku z potencjalnymi partnerami i instytucjami finansowymi
  • Przygotowanie dokumentacji do postępowania na wybór partnera prywatnego
  • Udział ekspertów w negocjacjach/dialogu
  • Przygotowanie umowy o PPP,Programu Funkcjonalno-Użytkowego
  • Doradztwo na etapie zamknięcia finansowego projektu PPP
  • Zarządzanie umową PPP