Aleksander Kusz – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Sznajder – Członek Rady Nadzorczej