WSPIERAMY POLSKIE SZPITALE!

Przygotowany przez zespół Collect Consulting projekt firmy Micon Sp. z o.o. pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad systemem do bezprzewodowej komunikacji i sterowania urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności” otrzymał dofinansowanie w konkursie w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

czytaj

ZMIANY W ZARZĄDZIE COLLECT CONSULTING S.A.

30 maja 2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Collect Consulting S.A. powołała na trzyletnią kadencję nowy dwuosobowy Zarząd. Na stanowisko Prezesa Zarządu powołana została Pani Małgorzata Okularczyk-Okoń. Na stanowisko Członka Zarządu powołany został Pan Przemysław Krzysik.

czytaj

SUKCES BUDUJE ZAUFANIE!

W ramach stałej współpracy eksperci z zakresu transportu publicznego przygotowali dokumentację aplikacyjną dla firmy Transgór S.A. dla projektu „Zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego na terenie powiatu chrzanowskiego”. Projekt polegający na zakupie 20 nowoczesnych niskoemisyjnych autobusów realizowany będzie w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

czytaj

 

Wspieramy projekty rozwojowe

Klaster BPO

Przedmiotem projektu jest uruchomienie klastra skupiającego: biura rachunkowo-księgowe, doradców podatkowych, kancelarie prawne.

Idź do strony projektu

Silesia TechIncubator

Wspieramy pomysłodawców oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii oraz weryfikacji pomysłów na biznes.                              Strona projektu

Śląski Klaster Transportu Miejskiego

Misją klastra jest dążenie do harmonijnego funkcjonowania zrównoważonego rozwoju systemów transportowych na obszarach zurbanizowanych w województwie śląskim.

Idź do strony projektu

PPPortal.pl

Naszą misją jest dostarczanie fachowej, merytorycznej wiedzy na temat rynku PPP

Idź do strony projektu

e-kapital.pl

Przedmiotem projektu jest uruchomienie klastra skupiającego: biura rachunkowo-księgowe, doradców podatkowych, kancelarie prawne.

Idź do strony projektu

Tytuł projektu: Smart Modelling Transportation - wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w analizach transportowych