Collect Consulting

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...

Kolejny projekt dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 🧬 w Katowicach na ukończeniu.

Dokumentacja aplikacyjna dla projektu 🧪🔬 „Wzmocnienie potencjału badawczo-usługowego Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” nabiera ostatnich szlifów, ponieważ nabór wniosków w ramach działania 1.1 B+R –...

Wracamy z projektowaniem 🛣️ do Mysłowic.

Opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania drogowego „Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka to kolejny projekt realizowany przez nasz zespół projektantów w ostatnim czasie dla Miasta Mysłowice. Czeka nas tym razem opracowanie koncepcji...

Nabory wniosków

RePOWER EU– na co dodatkowe środki z KPO

RePOWER EU– na co dodatkowe środki z KPO

Wiadomość o akceptacji przez Komisję Europejską zmian w Krajowym Planie Odbudowy obiegła w zeszłym tygodniu wszystkie media. My postaramy się w kilku słowach przybliżyć na co przeznaczone będą dodatkowe środki z komponentu #RePowerEU. Budżet #KPO powiększy się o ponad...

Collect Consulting S.A.
Twoje źródło innowacyjnych rozwiązań biznesowych! 

20 lat działalności na rynku usług doradczych owocuje doświadczeniem w realizacji projektów dla sektora publicznego i prywatnego, w takich obszarach jak inwestycje (w różnych branżach), prawo, podatki, badania i finansowanie. Naszym największym atutem są ludzie. 

Aktualności

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...

Wracamy z projektowaniem 🛣️ do Mysłowic.

Wracamy z projektowaniem 🛣️ do Mysłowic.

Opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania drogowego „Kompleksowa przebudowa ul. Zielnioka to kolejny projekt realizowany przez nasz zespół projektantów w ostatnim czasie dla Miasta Mysłowice. Czeka nas tym razem opracowanie koncepcji...