🚑 🏥 📢 Dofinansowanie inwestycji w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych!

Kolejny nabór z #FunduszuMedycznego - Subfunduszu modernizacji podmiotów leczniczych (SMPL) właśnie został ogłoszony! Szpitale będą mogły ubiegać się o #dofinasowanie na modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) oraz pracowni...

FENG – pierwszy nabór w ramach Ścieżki SMART 📢 Startują dotacje 2021-2017 dla firm.

Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) właśnie zatwierdził kryteria wyboru dla konkursu Ścieżka SMART.👉 Oznacza to, że pierwszy nabór wniosków dla firm uruchomiony zostanie zgodnie z zapowiedzią z początkiem lutego....

Nowy projekt w obszarze transportu kolejowego. 🚆 🚄 🚉

Opracowanie Studium Wykonalności, Analizy Kosztów i Korzyści wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji aplikacyjnej dofinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 dla projektu...
M

O nas

Kilkanaście lat działalności na rynku usług doradczych owocuje doświadczeniem w realizacji projektów dla sektora publicznego i prywatnego, w takich obszarach jak inwestycje (w różnych branżach), prawo, podatki, badania i finansowanie. Naszym największym atutem są ludzie.