Tytuł projektu: Smart Modelling Transportation - wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w analizach transportowych

 

UWAGA!

W związku ze zmianą siedziby firmy (nowy adres: ul. Zbożowa 42B, 40-657 Katowice) kontakt
z firmą do dnia 1.08 będzie utrudniony. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 502 459 334.

 

Aktualności

POMAGAMY W POZYSKANIU DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY ZWIĄZANE Z SELEKTYWNĄ ZBIÓRKĄ ODPADÓW

Eksperci Collect Consulting przygotowali, na zlecenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie, studium wykonalności oraz wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego 2 zadania: budowę instalacji do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych oraz rozbudowę sortowni odpadów.

ANALIZY PARKINGOWE DLA CENTRUM HANDLOWEGO!

Na zlecenie krakowskiego centrum handlowego Collect Consulting S.A. realizuje usługę, z wykorzystaniem rozwiązań Smart Modelling Transportation, dotyczącą analizy eksploatacji parkingów galerii handlowej. Usługa obejmuje między innymi parametryzację pracy parkingów, analizy napełnień i zagospodarowania miejsc parkingowych oraz analizy ruchowe.

czytaj

WSPIERAMY POLSKIE SĄDY!

Eksperci Collect Consulting po raz kolejny wspierać będą polskie sądownictwo. Na zlecenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, nasi projektanci, opracują wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową remontu nieruchomości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Wspieramy polskie sądy kompleksowo w realizacji procesów inwestycyjnych.

czytaj

czytaj