Tytuł projektu: Smart Modelling Transportation - wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w analizach transportowych

 

Aktualności

DORADZTWO DLA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR.

Kolejne wyzwanie eksperckie przed nami. Główny Urząd Miar zlecił nam przygotowanie aktualizacji i uzupełnienia Studium Wykonalności na potrzeby realizacji projektu pn.: „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar (ŚKLGUM)” ...

CIESZYŃSKIE AUTOBUSY I INFRASTRUKTURA ŁADOWANIA.

Kolejny raz nasi eksperci wspierali Gminę Cieszyn. Tym razem opracowaliśmy kompletny wniosek o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania...

WSPIERAMY PIONIERA W PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM!

Gmina Radzionków, pionier w realizacji projektów PPP w Polsce zleciła naszej firmie doradztwo w kolejnym przedsięwzięciu planowanym do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego...