Mała ścieżka smart na Śląsku

Mała Ścieżka SMART na Śląsku 🌍🚀

27.06.2024

Już jest! 27 czerwca ruszyła i potrwa do 12 września -Śląska Ścieżka #SMART , czyli #dotacje dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zlokalizowanych w jednym z 7 podregionów podlegających procesowi transformacji, tj. katowickim, bielskim, tyskim, rybnickim, gliwickim, bytomskim lub sosnowieckim. To działanie 💡10.02 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach na rzecz transformacji w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego #FESL.

Dofinansowanie może obejmować 🔬prace badawczo-rozwojowe (poziomy gotowości technologii od III do VII), zaś dla firm z sektora MSP przewidziano możliwość sfinansowania dodatkowo części wdrożeniowej – inwestycyjnej 🏗️, ale nie może ona przekraczać 50% wydatków w projekcie. 💶

Inwestycje powinny służyć przekierowaniu gospodarki podregionów górniczych na ścieżkę zielonego, inteligentnego i cyfrowego wzrostu przyczyniającego się do procesu transformacji województwa śląskiego.

Prace badawcze na rzecz transformacji powinny dotyczyć:

 • Przebranżowienia się firm z branży górniczej/okołogórniczej i wprowadzeniem produktów/usług na nowy rynek docelowy
 • Zielonych branż:
 • Biomasy, biopaliw, biogazu 🌾
 • Energii odnawialnej – woda, słońce, wiatr, ziemia 💨
 • Odzysku ciepła, rekuperacji ♻️
 • Oczyszczania ścieków i asenizacji 🚱
 • Gospodarki odpadami, surowców wtórnych 🔄
 • Gospodarki obiegu zamkniętego ♻️
 • Uzdatnienia i filtracji wody 💧
 • Rekultywacji i usuwania zanieczyszczeń ziemi 🌿
 • Usuwania zanieczyszczeń powietrza 🌬️
 • Izolacji akustycznej, redukcji hałasu 🔇
 • Energooszczędnych instalacji energetycznych, elektrycznych, hydraulicznych 🔌
 • Budownictwa pasywnego i energooszczędnego 🏡
 • Ekologicznego przetwórstwa 🍃
 • Zarządzania terenami zielonymi, w tym leśnymi 🌳
 • Transportu nisko- i zero emisyjnego 🚆
 • Rozwiązań bazujących na naturze (tzw. NBS), rozwiązania zielonej i błękitnej infrastruktury

Minimalna wartość dotacji to odpowiednio:

 • Dla MSP – 1 milion złotych
 • Dla dużych przedsiębiorstw 2 miliony złotych

Maksymalne poziomy dofinasowania 💸 to w komponencie badawczym 80% wydatków, zaś w części wdrożeniowej dofinansowanie nie może przekroczyć 60% kosztów kwalifikowanych.

Po szczegółowe informacje i profesjonalne wsparcie już dziś zapraszamy do kontaktu z #CollectConsulting Napisz 📩 lub opowiedz 📱 nam o swoim projekcie!

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Inne nabory