Wszystkie wpisy w kategorii: Transport publiczny

AKK dla Miasta Żory

Dla miasta Żory, już po raz kolejny, opracujemy Analizę kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych na potrzeby świadczenia usług komunikacji miejskiej. Obowiązki sporządzenia tego dokumentu wynikają z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach...

czytaj dalej

Kolejny audyt rekompensaty przed nami

Nasz zespół rozpoczyna prace nad wykonaniem audytu rekompensaty za rok 2020 z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, dotyczącego cieszyńskiej komunikacji miejskiej, realizowanych przez Zakład Gospodarki...

czytaj dalej

Wspieramy niskoemisyjny transport!

Miło nam poinformować, że kolejne projekty z zakresu niskoemisyjnego transportu przygotowane przez ekspertów Collect Consulting S.A. zostały wybrane do dofinansowania. W województwie mazowieckim dzięki wsparciu unijnemu i pomocy ekspertów naszej firmy już w przyszłym...

czytaj dalej

Analizy parkingowe dla centrum handlowego!

Na zlecenie krakowskiego centrum handlowego Collect Consulting S.A. realizuje usługę, z wykorzystaniem rozwiązań Smart Modelling Transportation, dotyczącą analizy eksploatacji parkingów galerii handlowej. Usługa obejmuje między innymi parametryzację pracy parkingów,...

czytaj dalej

Przywracamy transport na „dobre tory”

Na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań nasi eksperci opracowali analizę kosztów i korzyści wraz z analizami ruchowo-przewozowymi dla przedsięwzięcia "Modernizacja linii nr 369 na odcinku Śrem- Czempiń w celu przywrócenia parametrów eksploatacyjnych i wznowienia...

czytaj dalej

Ponad 43 mln PLN na projekty transportowe

9 maja br. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty z z poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL 2014-2020. Miło nam poinformować, iż dwa spośród tych projektów zostały...

czytaj dalej

Sukces buduje zaufanie!

W ramach stałej współpracy eksperci z zakresu transportu publicznego przygotowali dokumentację aplikacyjną dla firmy Transgór S.A. dla projektu „Zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego na terenie powiatu chrzanowskiego”. Projekt polegający na...

czytaj dalej

SMT po raz pierwszy w Tychach!

Miasto Tychy przygotowuje się do projektu pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” i planuje go sfinansować w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Collect...

czytaj dalej

Rzeszów po raz drugi!

Collect Consulting po raz kolejny opracuje dokumenty dla Miasta Rzeszowa związane z transportem publicznym. Tym razem zadania będą obejmowały wykonanie: badań ruchu aktualizacji modelu ruchu wraz z prognozami aktualizacji dokumentów strategicznych trzech studiów...

czytaj dalej

PFU dla Powiatu Lublinieckiego

Dział Usług Inżynieryjnych Collect Consulting przygotuje na zlecenie sześciu gmin z powiatu lublinieckiego (Ciasna, Herby, Pawonków, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z...

czytaj dalej

Parkingi w Katowicach

Na zlecenie Miasta Katowice, Collect Consulting S.A. przygotuje „Analizę sytuacji parkingowej na Osiedlu Tysiąclecia”. Analiza obejmie m. in.: określenie wielkości potrzeb parkingowych, inwentaryzację powierzchni parkingowych, podział obszaru na obszary funkcjonalne a...

czytaj dalej

ITS dla Rzeszowa

Collect Consulting S.A. wykona, na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, koncepcję rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych. W ramach projektu wykonamy m. in. specyfikacje techniczne dla następujących inwestycji: Rozbudowa systemu dynamicznej informacji...

czytaj dalej

ITS dla Miasta Opole

Doceniając doświadczenie Collect Consulting S.A. w obszarze transportu publicznego, Miasto Opole zleciło nam opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dla przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu...

czytaj dalej

Prelekcja na Konferencji Tramwajowej

W dniach 10-11 marca 2016r., w Katowicach, odbyła się ogólnopolska Konferencja pn. „Tramwaj – sprawny, efektywny środek komunikacji miejskiej”, zorganizowana przez Tramwaje Śląskie S.A. W trakcie Konferencji, Radosław Polowy – Prezes Zarządu Collect Consulting S.A....

czytaj dalej

Koncepcja tramwajowa dla Częstochowy

Nasz Zespół Projektów Transportowych opracowuje, na zlecenie MPK w Częstochowie, „Koncepcję modernizacji istniejącego torowiska tramwajowego”. W ramach tego projektu doradczego ocenimy  obecny  stanu infrastruktury tramwajowej, wykonamy analizę SWOT oraz przygotujemy...

czytaj dalej

Plan Mobilności dla Rędzin

Doświadczenie procentuje! Collect Consulting, mając największe na rynku usług doradczych doświadczenie w realizacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, przygotuje dla kolejnej Gminy takie opracowanie. Dokument będzie zawierał część diagnostyczną i planistyczną,...

czytaj dalej

Collect dla Warszawy

Nasi eksperci przygotują „Analizę możliwości rozwoju parkingów „Park & Ride” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego". W ramach realizacji zlecenia przygotujemy m. in. inwentaryzację istniejących parkingów oraz dokonamy diagnozy zasadności istnienia nowych...

czytaj dalej

Knurów postawił na Mobilność

Knurów profesjonalnie przygotowuje się do inwestycji transportowych. Na zlecenie Gminy przygotowujemy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który będzie podstawą do aplikowania o środki unijne w obszarze transportu. W ramach tego projektu przygotujemy także wstępną...

czytaj dalej

Świętochłowice też Mobilne

Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Świętochłowice. W ramach tego projektu, nasi ekspercie, do końca roku, przeprowadzą m. in. diagnozę transportu publicznego w mieście, badania ankietowe wśród mieszkańców, analizę bezpieczeństwa...

czytaj dalej

Strategia Transportowa dla Nysy

Collect Consulting S.A. jest w trakcie II etapu realizacji usługi dla Nyskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Strategia Rozwoju Zintegrowanego Transportu Publicznego”. Po etapie diagnozy i konsultacji społecznych przeszliśmy do etapu, w którym opracowujemy Strategię i...

czytaj dalej

Mobilny Bytom

Miasto Bytom przygotowuje się do inwestycji w centrum przesiadkowe. Władze miasta podeszły profesjonalnie do przedsięwzięcia i zleciły w pierwszej kolejności opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, dokumentu będącego podstawą aplikowania o środki unijne...

czytaj dalej