Collect Consulting
Sukcesy i aktualności:
Kolejny audyt rekompensaty za nami.

Kolejny audyt rekompensaty za nami.

W czerwcu nasi specjaliści zakończyli prace nad audytem rekompensaty za rok 2021 z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, dotyczącego cieszyńskiej komunikacji miejskiej. Po raz kolejny udowodniliśmy, że...

Collect doradza w zakresie elektromobilności.

Collect doradza w zakresie elektromobilności.

Pytacie, nad czym ciekawym teraz pracujemy. Na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim przeprowadzamy audyt i świadczymy kompleksowe doradztwo w zakresie dostosowania floty pojazdów samochodowych do wymogów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o...

Program rowerowy dla Powiatu Tarnogórskiego.

Program rowerowy dla Powiatu Tarnogórskiego.

Collect Consulting przystępuje do opracowania programu budowy sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze powiatu tarnogórskiego na lata 2022-2030. Naszym zadaniem będzie między innymi stworzenie spójnej mapy tras rowerowych komunikujących...

AKK dla Miasta Żory

Dla miasta Żory, już po raz kolejny, opracujemy Analizę kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych na potrzeby świadczenia usług komunikacji miejskiej. Obowiązki sporządzenia tego dokumentu wynikają z zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach...

Dokumentacja dla stacji zasilania autobusów CNG

Dział Usług Inżynieryjnych rozpoczął pracę na programem funkcjonalno-użytkowym dla PKM Sosnowiec obejmującego zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: "Budowa stacji zasilania pojazdów autobusowych sprężonym gazem ziemnym tzw. CNG służącej do wolnego i...

Kolejny audyt rekompensaty przed nami

Nasz zespół rozpoczyna prace nad wykonaniem audytu rekompensaty za rok 2020 z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego użyteczności publicznej, dotyczącego cieszyńskiej komunikacji miejskiej, realizowanych przez Zakład Gospodarki...

Zielony Transport Publiczny z PKM Świerklaniec.

Nasi eksperci będą wspierać PKM Świerklaniec w pozyskaniu dofinansowania w formie dotacji, planowanego przedsięwzięcia zakupu nowych autobusów elektrycznych lub elektrycznych wykorzystujących do napędu wodór, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i...

Cieszyńskie autobusy i infrastruktura ładowania.

Kolejny raz nasi eksperci wspierali Gminę Cieszyn. Tym razem opracowaliśmy kompletny wniosek o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania.To kolejny krok Miasta w kierunku wdrażania założeń...

Strategia rozwoju elekromobilności w mieście Żory!

Nasi eksperci intensywnie pracują nad Strategią rozwoju elektromobilności w mieście Żory. Wspólnie, stosując model partycypacyjny, tworzymy plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji jakie należy podjąć aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju...

Weryfikujemy Plan Transportowy Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego zlecił ekspertom Collect Consulting S.A. usługę weryfikacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Naszym zadaniem będzie między innymi analiza zgodności...

Wspieramy niskoemisyjny transport!

Miło nam poinformować, że kolejne projekty z zakresu niskoemisyjnego transportu przygotowane przez ekspertów Collect Consulting S.A. zostały wybrane do dofinansowania. W województwie mazowieckim dzięki wsparciu unijnemu i pomocy ekspertów naszej firmy już w przyszłym...

Analizy parkingowe dla centrum handlowego!

Na zlecenie krakowskiego centrum handlowego Collect Consulting S.A. realizuje usługę, z wykorzystaniem rozwiązań Smart Modelling Transportation, dotyczącą analizy eksploatacji parkingów galerii handlowej. Usługa obejmuje między innymi parametryzację pracy parkingów,...

Przywracamy transport na „dobre tory”

Na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań nasi eksperci opracowali analizę kosztów i korzyści wraz z analizami ruchowo-przewozowymi dla przedsięwzięcia "Modernizacja linii nr 369 na odcinku Śrem- Czempiń w celu przywrócenia parametrów eksploatacyjnych i wznowienia...

Bytom rozszerza Plan Mobilności Miejskiej!

Kolejny raz nasi eksperci wspierają Miasto Bytom w działaniach związanych z poprawą jakości transportu w mieście. Przystąpiliśmy do badań związanych z rozszerzeniem Planu Mobilności Miejskiej o rejon dzielnic Rozbark, Stroszek, Dąbrowa Miejska wraz z Osiedlem Gen....

Ponad 43 mln PLN na projekty transportowe

9 maja br. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty z z poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL 2014-2020. Miło nam poinformować, iż dwa spośród tych projektów zostały...

Drogi rowerowe w Warszawskiem Obszarze Funkcjonalnym

Eksperci Collect Consulting S.A. pozyskali 60 mln zł dofinansowania w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF) na rozwój  zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin, które zawiązały w tym celu partnerstwo,...

Sukces buduje zaufanie!

W ramach stałej współpracy eksperci z zakresu transportu publicznego przygotowali dokumentację aplikacyjną dla firmy Transgór S.A. dla projektu „Zakup niskoemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego na terenie powiatu chrzanowskiego”. Projekt polegający na...

SMT po raz pierwszy w Tychach!

Miasto Tychy przygotowuje się do projektu pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” i planuje go sfinansować w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Collect...

Rzeszów po raz drugi!

Collect Consulting po raz kolejny opracuje dokumenty dla Miasta Rzeszowa związane z transportem publicznym. Tym razem zadania będą obejmowały wykonanie: badań ruchu aktualizacji modelu ruchu wraz z prognozami aktualizacji dokumentów strategicznych trzech studiów...

[/et_pb_column]