Collect Consulting
Sukcesy i aktualności:

Prelekcja na Konferencji Tramwajowej

W dniach 10-11 marca 2016r., w Katowicach, odbyła się ogólnopolska Konferencja pn. „Tramwaj – sprawny, efektywny środek komunikacji miejskiej”, zorganizowana przez Tramwaje Śląskie S.A. W trakcie Konferencji, Radosław Polowy – Prezes Zarządu Collect Consulting S.A....

Koncepcja tramwajowa dla Częstochowy

Nasz Zespół Projektów Transportowych opracowuje, na zlecenie MPK w Częstochowie, „Koncepcję modernizacji istniejącego torowiska tramwajowego”. W ramach tego projektu doradczego ocenimy  obecny  stanu infrastruktury tramwajowej, wykonamy analizę SWOT oraz przygotujemy...

Plan Mobilności dla Rędzin

Doświadczenie procentuje! Collect Consulting, mając największe na rynku usług doradczych doświadczenie w realizacji Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, przygotuje dla kolejnej Gminy takie opracowanie. Dokument będzie zawierał część diagnostyczną i planistyczną,...

Collect liderem w Planach Mobilności Miejskiej

W 2015r. Collect Consulting S.A. wszedł do grona liderów w branży doradztwa w zakresie transportu publicznego. Liczne, w ostatnich latach, projekty w tym obszarze, dla wielu miast, w tym dla Warszawy oraz obszarów funkcjonalnych pozwoliły nam na zdobycie ogromnego...

Collect dla Warszawy

Nasi eksperci przygotują „Analizę możliwości rozwoju parkingów „Park & Ride” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego". W ramach realizacji zlecenia przygotujemy m. in. inwentaryzację istniejących parkingów oraz dokonamy diagnozy zasadności istnienia nowych...

Knurów postawił na Mobilność

Knurów profesjonalnie przygotowuje się do inwestycji transportowych. Na zlecenie Gminy przygotowujemy Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który będzie podstawą do aplikowania o środki unijne w obszarze transportu. W ramach tego projektu przygotujemy także wstępną...

Świętochłowice też Mobilne

Trwają prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Świętochłowice. W ramach tego projektu, nasi ekspercie, do końca roku, przeprowadzą m. in. diagnozę transportu publicznego w mieście, badania ankietowe wśród mieszkańców, analizę bezpieczeństwa...

Strategia Transportowa dla Nysy

Collect Consulting S.A. jest w trakcie II etapu realizacji usługi dla Nyskiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Strategia Rozwoju Zintegrowanego Transportu Publicznego”. Po etapie diagnozy i konsultacji społecznych przeszliśmy do etapu, w którym opracowujemy Strategię i...

Mobilny Bytom

Miasto Bytom przygotowuje się do inwestycji w centrum przesiadkowe. Władze miasta podeszły profesjonalnie do przedsięwzięcia i zleciły w pierwszej kolejności opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, dokumentu będącego podstawą aplikowania o środki unijne...

Plan Mobilności Miejskiej dla Radzionkowa

Gmina Radzionków przygotowując się do inwestycji w transport publiczny, zleciła przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Eksperci Collect Consulting przygotują ten strategiczny dokument niezbędny w procesie aplikowania o środki unijne.

Koncepcja tramwaju na południe Katowic

Collect Consulting kończy prace nad studium przedprojektowym dla zadania pn. „Skomunikowanie południowych dzielnic Katowic z centrum miasta i Aglomeracji poprzez budowę linii tramwajowej oraz utworzenie centrum przesiadkowego na terenie dzielnicy Kostuchna w...

[/et_pb_column]