Parkingi w Katowicach

Na zlecenie Miasta Katowice, Collect Consulting S.A. przygotuje „Analizę sytuacji parkingowej na Osiedlu Tysiąclecia”. Analiza obejmie m. in.: określenie wielkości potrzeb parkingowych, inwentaryzację powierzchni parkingowych, podział obszaru na obszary funkcjonalne a następnie opracowanie programu budowy parkingów dla zbilansowania istniejącego deficytu.