ITS dla Rzeszowa

Collect Consulting S.A. wykona, na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie, koncepcję rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych. W ramach projektu wykonamy m. in. specyfikacje techniczne dla następujących inwestycji:

  • Rozbudowa systemu dynamicznej informacji dla kierowców i odcinkowego pomiaru czasu przejazdu,
  • Rozszerzenie funkcjonalności Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,
  • Inteligentny system aktywnych buspasów,
  • Budowa systemu dynamicznego ważenia pojazdów,
  • Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego skrzyżowań bez sygnalizacji oraz rond.

Mając powyższe na uwadze, zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego do współpracy w obszarze przygotowywania do realizacji inwestycji dotyczących Inteligentnych Systemów Transportu.