Collect Consulting S.A.

ul. Zbożowa 42 B
40-657 Katowice

mobile

+48 502 459 334

telefon

+48 32 203 20 53

Rejestr Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000384781

NIP: 954-24-43-402

REGON: 278074508

Kapitał zakładowy: 630.000,00 PLN

Bank ING Bank Śląski S.A. 96 1050 1214 1000 0090 3121 5099