logo Collect Consulting

Transport Publiczny

W sposób profesjonalny i terminowy eksperci Collect Consulting pracują dla nas już na III etapem budowy Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Piotr Bobak
Zastępca Burmistrza Miasta Nysa

Polecam Collect Consulting jako godnego zaufania i wysokiej klasy partnera doradczego, który zrealizował dla nas Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w sposób należyty i zgodnie z naszymi wymaganiami

Dr Gabriel Tobor
Burmistrz Miasta Radzionków

Z należytą starannością eksperci Collect Consulting wykonali dla nas Studium lokalizacji włączenia miasta Świdnica do linii kolejowej nr 274 oraz połączenia linii magistralnych z budową przystanku kolejowego pod portem lotniczym Wrocław.

Laura Gumieniak
Kierownik Oddziału w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu

Collect Consulting wykonał dla nas Badanie i ocenę jakości i efektywności komunikacji miejskiej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Postawione przed nimi zadanie wykonali z należytą starannością i bez zastrzeżeń.

Piotr Snuszka
Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Publicznego Transportu Zbiorowego, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Wykonanie badania potoków pasażerskich, struktury biletów oraz zaspokajania potrzeb podróżnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych w województwie wielkopolskim było zadaniem z którego Collect Consulting wywiązał się profesjonalnie i zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

Henryk Szczefanowicz
Zastępca Dyrektora Departamentu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Collect Consulting przygotowała dla nas model ruchu dla inwestycji „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, bez zastrzeżeń i zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Zbigniew Brud
Prezes Zarządu, Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

Polecamy firmę Collect Consulting jako solidnego partnera, który opracował dla projektu „Program inwestycyjny rozwoju trakcji szynowej na lata 2008-2011” kompleksową dokumentację aplikacyjną, skutkującą przyznaniem dofinansowania z Unii Europejskiej.

Tadeusz Freisler
Prezes Zarządu, Tramwaje Śląskie S.A.

Mamy przyjemność zarekomendować Państwu firmę Collect Consulting jako rzetelnego i sumiennego partnera, który przygotował dla nas kompleksową dokumentację aplikacyjną dla projektu „Centrum Komunikacyjne w Legionowie”.

Lucjan Chrzanowski
Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo

Collect Consulting przygotowała dla nas opracowanie „Zachodniopomorska WIZJA ZERO”. Dokument został przygotowany przy udziale wysoko wykwalifikowanej kadry, z uwzględnieniem najaktualniejszych danych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Wojciech Dróżdż
Wicemarszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

W sposób profesjonalny i terminowo Collect Consulitng opracowała dla nas Analizę stanu dworców i przystanków kolejowych na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Sławomir Kopyść
Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego

W obszarze Transportu Publicznego, wykwalifikowany zespół ekspertów, zapewnia profesjonalne usługi w zakresie inwestycji transportowych jak i w strategicznym planowaniu rozwiązań transportowych.

Zakres usług w tym obszarze obejmuje:

 • Badania natężenia ruchu
 • Badania napełnień pojazdów
 • Badania preferencji transportowych
 • Kontrola jakości i efektywności komunikacji miejskiej
 • Modele i prognozy ruchu
 • Tworzenie analiz, prognoz i modeli ruchu w oparciu o dane rzeczywiste dot. logowania telefonów komórkowych, pozyskiwane od operatorów sieci komórkowych, co umożliwia zbudowanie dokładnego i wiarygodnego modelu ruchu opartego na dużej ilości danych
 • Plany rozwoju zrównoważonego transportu publicznego
 • Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)
 • Strategie rozwoju transportu publicznego
 • Strategie elektromobilności
 • Studium komunikacyjne
 • Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej (AKK)
 • Audyty rekompensaty
 • Inwentaryzacja i ocena stanu
  infrastruktury transportowej
 • Analizy Stref Płatnego Płatnego (SPP)