Dotacje Unijne

Ponad 15-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE. Ponad 1000 projektów unijnych, ponad 1,5 miliarda złotych dotacji unijnych pozyskanych. W ramach pozyskiwania środków unijnych nasze usługi obejmują:

Przygotowanie projektu, tj.:

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Biznes plan
 • Studium wykonalności
 • Analiza kosztów i korzyści
 • Opracowanie innych wymaganych załączników

Zarządzanie i rozliczanie:

 • Doradztwo w zakresie przygotowania projektu do realizacji
 • Konsultacje projektu we wszelkich jego aspektach prawnych,
 • finansowych i technicznych
 • Aktualizację dokumentacji aplikacyjnej
 • Negocjacje z instytucją Wdrażającą
 • Sprawozdawczość i raportowanie
 • Płatności i rozliczenia
 • Promocja i kontrola
 • Inne działania według zapotrzebowania