logo Collect Consulting

Dotacje Unijne

Dzięki ekspertom Collect Consulting i ich zaangażowaniu pozyskaliśmy 65 000 000,00 dotacji unijnej na II etap projektu „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Tadeusz Freisler
Prezes Zarządu, Tramwaje Śląskie S.A.

Profesjonalne przygotowanie przez Collect Consulting analizy finansowo-ekonomicznej i Analizy Kosztów i Korzyści pozwoliło pozyskać dotację na budowę przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska, o wartości 1 415 182 022,55 zł.

Michał Czauderna
Dyrektor Zarządzający, TRAKT Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej piątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE. Ponad 1000 projektów unijnych, ponad 5 miliardów złotych dotacji unijnych pozyskanych. W ramach pozyskiwania środków unijnych nasze usługi obejmują:

Przygotowanie projektu, tj.:

 • Wniosek o dofinansowanie
 • Biznes plan
 • Studium wykonalności
 • Analiza kosztów i korzyści
 • Opracowanie innych wymaganych załączników

Zarządzanie i rozliczanie:

 • Doradztwo w zakresie przygotowania projektu do realizacji
 • Konsultacje projektu we wszelkich jego aspektach prawnych, finansowych i technicznych
 • Aktualizację dokumentacji aplikacyjnej
 • Negocjacje z Instytucją Wdrażającą
 • Sprawozdawczość i raportowanie
 • Płatności i rozliczenia
 • Promocja i kontrola
 • Inne działania według zapotrzebowania