Lab Worker Doing Blood Test
Tematyka: Dotacje unijne

🩸Rozliczony projekt REACT-EU dla Centrum Krwiodawstwa w Słupsku🩸

11.06.2024

Ostatni wniosek o płatność zatwierdzony do wypłaty 💶 Rozliczyliśmy kolejny projekt inwestycyjny. Słupskie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zakończyło jedną z najważniejszych inwestycji obejmującą 🏥prace budowlane, zakup wyposażenia medycznego niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej dotyczącej 🩸krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także sprzęt IT i wyposażanie cyfrowe prowadzące do zwiększenia dostępności cyfrowej placówki.

Dzięki środkom unijnym z Słupskie Centrum ma pełną gotowość do realizacji zadań statutowych, także w sytuacji 😷pandemii. Dzięki inwestycji zapewnione jest właściwe zaplecze infrastrukturalne do wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w zakresie krwiodawstwa 🔬, ale także Centrum ma zdolność do reagowania w sytuacjach kryzysowych 🚨

Inwestycja o budżecie ponad 1,6 miliona złotych została zrealizowana w okresie niespełna dwóch lat. 🇪🇺 Projekt „Wsparcie jednostki publicznej służby krwi w kontekście przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych 🦠

” zrealizowany był w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działania 11.3. REACT-EU Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia.

Pozyskanie dofinansowania to pierwszy krok, a my poprowadzimy Cię aż do celu! 🚀💼 Dzięki naszym usługom możecie skupić się na realizacji swoich projektów, mając pewność, że wszystkie kwestie związane z dofinasowaniem są w dobrych rękach.

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

🌬️Łapiemy wiatr, czyli projekt farm wiatrowych🌀!
🌬️Łapiemy wiatr, czyli projekt farm wiatrowych🌀!

Przed nami kolejne ambitne zdanie💪 Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni nasz zespół przygotuje kompletną dokumentacja studialną i aplikacyjną dla projektu budowy⚓ morskiego terminalu serwisowego offshore w Łebie. Zadanie przewiduje przebudowę portu - remont Nabrzeża...

Inne posty z tej kategorii

🌬️Łapiemy wiatr, czyli projekt farm wiatrowych🌀!

Przed nami kolejne ambitne zdanie💪 Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni nasz zespół przygotuje kompletną dokumentacja studialną i aplikacyjną dla projektu budowy⚓ morskiego terminalu serwisowego offshore w Łebie. Zadanie przewiduje przebudowę portu - remont Nabrzeża...

Śląskie firmy z przyznanymi 🏆dotacjami na inwestycje!

Podtrzymujemy dobrą passę🎉 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło pod koniec ubiegłego tygodnia wyniki naboru w ramach Działania FESL 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, typ projektu Mikroinwestycje w MŚP. Współpracujące z Collect Consulting Śląskie...