Sukcesy i aktualności:
🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...

Nasz pierwszy projekt drogowy 🛣️ w nowej perspektywie!

Nasz pierwszy projekt drogowy 🛣️ w nowej perspektywie!

Nasi eksperci wspierać będą Miejski Zarząd Dróg w Opolu w pozyskaniu dotacji unijnych w ramach Działania 4.1 Infrastruktura drogowa Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. Rozpoczęliśmy pracę nad Studium Wykonalności Inwestycji pn.: „Przebudowa układu...

🕛 Dotacje dla firm na wakacje!

🕛 Dotacje dla firm na wakacje!

W wakacje nie odpoczywamy od wspierania firm z pozyskiwaniu finansowania na inwestycje rozwojowe. 📢 Doradzamy dużym przedsiębiorstwom w aplikowaniu do Krajowego Planu Odbudowy (#KPO) na realizacje inwestycji wspierających robotyzację i cyfryzację  (A.2.1.1)....

⛺ Koncepcja rozwoju turystyki dla Powiatu Polickiego.

⛺ Koncepcja rozwoju turystyki dla Powiatu Polickiego.

Z dumą wspieramy rozwój lokalny polskich samorządów. W duchu ekspercko-partycypacyjnym przystępujemy do wypracowania dokumentu strategicznego dla rozwoju turystyki i ekoturystyki na terenie Powiatu Polickiego. W zakres naszych analiz wchodzi między innymi: analiza...

Dofinansowanie dla szpitali z REACT-EU zdobyte!

Dofinansowanie dla szpitali z REACT-EU zdobyte!

Chwalimy się 😊 Cytując Ministra Zdrowia dr Adam Niedzielskiego: „(…) zakończył się konkurs dla szpitali ponadregionalnych, oddziałów onkologicznych i pracowni diagnostycznych odbywał się w ramach REACT-EU, a dokładnie działania: Wspieranie naprawy i...

🏦 Wystartował Kredyt technologiczny!

🏦 Wystartował Kredyt technologiczny!

Kolejna szansa dla przedsiębiorców na wdrożenie innowacji technologicznych. Uruchomiony 23 marca w ramach Priorytetu 2 FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” Kredy technologiczny jest programem oferującym częściowe pokrycie bankowego kredytu komercyjnego, 🚀 premią...

Kolejny rok wspieramy Agencję Badań Medycznych 🏆!

Kolejny rok wspieramy Agencję Badań Medycznych 🏆!

Cieszy nas że po raz trzeci Agencja Badań Medycznych zawarła z naszą spółką ramowy kontrakt w zakresie przygotowywania opisowych analiz sytuacji finansowej i oceny założeń budżetu projektów na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie przez podmioty będące...

Dotacje dla firm. Co kryje w sobie ŚCIEŻKA SMART 📢

Dotacje dla firm. Co kryje w sobie ŚCIEŻKA SMART 📢

7 lutego ruszył tak oczekiwany nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na projekty rozwojowe dla sektora biznesu w ramach. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły pozyskać wielomilionowe wsparcie na przeprowadzenie działań badawczych i wdrożenia...

[/et_pb_column]