Gliwice rynek z lotu ptaka
Tematyka: Dotacje unijne

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

14.12.2023

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej dla projektu „Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II, obejmującego między innymi takie zadania inwestycyjne jak: budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, 🌊 budowa zbiornika retencyjnego na Potoku Wójtowianka czy budowa 🖥️ inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej. W ramach zadań eksperta finansowego świadczyliśmy dla Miasta Gliwice profesjonalne doradztwo w zakresie kwalifikowania i ewidencjonowania 🧾kosztów projektu zgodnie z wytycznymi POIiŚ, stosowania właściwych odpisów amortyzacyjnych, 🗃️rozliczania środków trwałych. Sporządzaliśmy i aktualizowaliśmy wszelkie plany finansowe, przepływy gotówkowe czy 📅harmonogramy finansowe projektu (w tym budżetu Miasta).

👍 Miarą sukcesu jest nie tylko zakończenie rzeczowej realizacji projektu, ale pozytywne przejście procedur kontrolnych i audytowych, finalne zatwierdzenie wniosku o płatność końcową i wypłata dofinansowania. W Gliwickim projekcie jesteśmy już „na ostatniej prostej”.

Collect Consulting świadczy usługi w całym cyklu życia projektu, od fazy pozyskania dofinansowania, poprzez wsparcie na etapie wdrażania, aż po ostateczne rozliczenie. Zgłaszamy gotowość do nowych wyzwań w nadchodzącym roku 🚀💪

Słowa kluczowe: dotacje | rozliczenie projektu

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

Śląskie firmy z przyznanymi 🏆dotacjami na inwestycje!

Podtrzymujemy dobrą passę🎉 Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło pod koniec ubiegłego tygodnia wyniki naboru w ramach Działania FESL 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, typ projektu Mikroinwestycje w MŚP. Współpracujące z Collect Consulting Śląskie...