Dotacje dla sektora HORECA

🏨HOtele, REstauracje 🍽️ i CAternigi – już za chwilę dotacje dla branż kryzysowych!

18.12.2023

Hotele, restauracje, catering, obiekty turystyczne, i kulturalne prowadzone przez małe i średnie przedsiębiorstwa,  z początkiem nowego roku będą mogły ubiegać o 💰dotacje w dedykowanym naborze dla branż, które szczególnie odczuły skutki pandemii COVID-19. W najbliższym czasie należy spodziewać się wskazania regionalnych operatorów, którzy odpowiedzialni będą za przeprowadzenie naboru wniosków w poszczególnych regionach.

📢 Kolejność składania wniosków przez przedsiębiorstwa będzie kluczowa i może decydować o przyznaniu dotacji! 📢

Dofinasowanie będą mogły uzyskać projekty mające na celu rozwój prowadzonej działalności lub zmianę dotychczasowego modelu biznesowego, obejmujące przede wszystkim:

🏗️inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną (roboty budowlane, zakup linii produkcyjnych, nabycie maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, wykluczony będzie zakup gruntu i gotowej nieruchomości);

♻️ inwestycje związane z zieloną transformacją,

⚡inwestycje we wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,

💻 inwestycje związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa,

🗣️ podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników.

O wsparcie będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w ramach wskazanych w regulaminie konkursu PKD, i które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów 📉 w wysokości co najmniej 30 % (liczonych rok do roku).  Firmie nie będą mogły jednak zmienić profilu działalności na inny kod PKD niż te wskazane ostatecznie w dokumentacji konkursowej.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosić będzie 90%, co przy maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych (netto) inwestycji – 600 tys. PLN daje 540 tys. PLN dotacji w ramach pomocy de minimis, wypłacane w formie zaliczki i/lub refundacji. Co ważne okres realizacji inwestycji nie będzie mógł być dłuższy niż 12 miesięcy i zakończyć się maksymalnie do 31 stycznia 2026 r. Ocena wniosków będzie odbywać się w rundach (co 14 dni).

🛎️Pierwsze środki dla firm z branży #HoReCa pozyskiwaliśmy jeszcze z funduszy przedakcesyjnych w 2006 roku i dalej przez kolejne trzy perspektywy, co pozwala nam chwalić się ogromnym doświadczeniem i szerokim portfolio zadowolonych klientów 💸 Zapraszamy!

Słowa kluczowe: dotacje | horeca

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Inne nabory