Gospodarka wodno-ściekowa – nabory wniosków

Gospodarka wodno-ściekowa – nabory wniosków tuż, tuż. 💧 🚰

31.07.2023

Podmioty zajmujące się gospodarką wodno-ściekową czeka jesienią nie lada maraton. O ile nabory wniosków dla mniejszych aglomeracji (poniżej 15 tys. RLM) w ramach Funduszy Europejskich dla Regionów już wystartowały, o tyle duże dopiero czekają na pierwsze konkursy w ramach programu #FEnIKS.  Działanie Gospodarka wodno‐ściekowa -Kompleksowe projekty z zakresu gospodarki wodno‐ściekowej w aglomeracjach ujętych w KPOŚK #FENX.01.03 to dotacje przewidziane na realizację inwestycji związanych m.in. z:

  • budową, rozbudową lub modernizacją oczyszczalni ścieków komunalnych, niezbędną do osiągnięcia zgodności z dyrektywą 91/271/EWG;
  • budową zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej;
  • wdrożeniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodnokanalizacyjnymi;
  • modernizacją lub rozbudową infrastruktury służącej do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych oraz wykorzystania potencjału ścieków i osadów ściekowych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej,
  • rozbudową i poprawą jakości systemów zaopatrzenia ludności w wodę.

Tutaj nabór rozpocznie się, zgodnie z zapisami harmonogramu, 31 sierpnia i potrwa do 31 października. W tym samym dniu, bo 31 października powinien z kolei zostać uruchomiony nabór w ramach Działania #FENX.02.05 Woda do spożycia. Katalog przedsięwzięć przewidzianych do wsparcia obejmuje inwestycje związane z budową i modernizacją infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody, w tym m.in.

  • związane z ograniczaniem strat wody (systemy monitowania niekontrolowanych wycieków),
  • jej odzyskiem, ponownym użyciem (obieg zamknięty i wtórne wykorzystanie),
  • zarządzaniem (inteligentne systemy zarządzania sieciami)
  • oraz zapewnieniem właściwego bezpieczeństwa dostarczania wody do spożycia.

Program #FEnIKS jest następcą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z lat 2014-2020 i wcześniej 2007-2014. Bogatsi o kolejne doświadczenia, nasi eksperci już dziś pracują nad nowymi projektami dla sektora wodno-kanalizacyjnego.

Słowa kluczowe: DNSH | dotacje | oczyszczalnie | ścieki | wod-kan | wodociągi

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...