Inżynier kontraktu w Szpitalu
Tematyka: Dotacje unijne

🚑 💉🩸 Inżynier kontraktu w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 🏥

30.05.2023

W przerwach w pisaniu i składaniu projektów w ramach nowej perspektywy 2021-2027, nadal doradzamy przy realizacji projektów finansowanych w ramach starych środków.

Nasi doradcy, w ramach usługi Inżyniera Kontraktu, wspierają Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku w realizacji i rozliczaniu projektu pn. „Eksperymentalny Ośrodek Terapii Zaburzeń Psychicznych wywołanych zakażeniem Covid 19, jak i skutkami pandemii Covid-19 – DIALOG” współfinansowanego w ramach Działania 14.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – REACT-EU, typ projektu: Projekty inwestycyjne ukierunkowane na poprawę jakości i dostępności do specjalistycznych usług medycznych w zakresie chorób nowotworowych i zaburzeń psychicznych. Nasze zaangażowanie dotyczy w szczególności zadań związanych z zamówieniami publicznymi, czy obsługą finansową i rozliczaniem kontraktu.

Skrupulatność i terminowość – te dwie cechy naszych ekspertów zapewnią sprawne zarządzenie i rozliczenie projektu. Życzymy sobie, aby wszystkie wnioski o płatność były akceptowane i wypłacane Szpitalowi bez opóźnień. 

Niezmiennie zapraszamy do kontaktu z nami w kwestiach związanych z #dotacje  📩☎️💻

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...