Miasto Opole – widok z lotu ptaka
Tematyka: Dotacje unijne

Nasz pierwszy projekt drogowy 🛣️ w nowej perspektywie!

5.08.2023

Nasi eksperci wspierać będą Miejski Zarząd Dróg w Opolu w pozyskaniu dotacji unijnych w ramach Działania 4.1 Infrastruktura drogowa Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. Rozpoczęliśmy pracę nad Studium Wykonalności Inwestycji pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu” obejmującego 2 zadania: „Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołłątaja”, oraz „Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Casino i Plebiscytowej z ulicami Kośnego oraz Pileckiego”.

Dofinansowanie projektów z zakresu infrastruktury drogowej realizowane jest na poziomie regionalnym w ramach Funduszy Europejskich dla Regionów, czy dla Polski Wschodniej, ale i krajowym w ramach #FEnIKS. Konkursy ruszają lada dzień. Czas więc przejrzeć i odświeżyć podręczniki i wytyczne takie jak Niebieska Księga Infrastruktura Drogowa czy Instrukcję oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych opracowaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Z równie wielkim entuzjazmem podejmiemy się kolejnych projektów! 💪🚀

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...