Nasi eksperci wspierać będą Miejski Zarząd Dróg w Opolu w pozyskaniu dotacji unijnych w ramach Działania 4.1 Infrastruktura drogowa Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027. Rozpoczęliśmy pracę nad Studium Wykonalności Inwestycji pn.: „Przebudowa układu...

czytaj dalej