komputer

🌐 E-usługi dla administracji – rusza nabór 🖥️

8.09.2023

14. września ma ruszyć zaplanowany nabór wniosków na e-administrację w ramach Działania #FERC.02.02 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych. Wsparcie będą mogły uzyskać projekty w zakresie:

💻 optymalizacji procesów w relacji podmiotów publicznych z obywatelem i przedsiębiorcą,

🧑‍💻tworzenia i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym wewnątrzadministracyjnych),

🖱️cyfryzacji procesów back-office w administracji publicznej

🛡️oraz budowy i rozwoju rozwiązań o charakterze horyzontalnym, usprawniających funkcjonowanie administracji publicznej na terenie całego kraju.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury czy samorządy zawodowe.

Jeżeli posiadacie 📄pozytywną ocenę Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji #KRMC dla swojego projektu, z przyjemnością pomożemy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej.

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...