Sukcesy i aktualności:
Jedziemy z VELOSTRADĄ 🚲

Jedziemy z VELOSTRADĄ 🚲

Emocje powoli opadają a my zabieramy się do pracy. Przed nami opracowanie szczegółowej koncepcji budowy velostrady na linii Katowice – Mysłowice. Trasa liczy ponad 9 kilometrów. Startując w Katowicach-Brynowie, będzie biegła w śladzie nieczynnej linii kolejowej...

Projektujemy drogę rowerową w Cieszynie 🚲

Projektujemy drogę rowerową w Cieszynie 🚲

15 marca nasza spółka podpisała umowę z Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie na zaprojektowanie nowej ścieżki rowerowej biegnącej od mostu kolejowego przy ul. Sportowej do istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Frysztackiej w rejonie ul. Bukowej trasą wzdłuż ulic: Mała...

Dwa nowe projekty dla Miasteczka Śląskiego!

Dwa nowe projekty dla Miasteczka Śląskiego!

Miło nam ogłosić, że rozpoczynamy współpracę z Gminą Miasteczko Śląskie. Podpisaliśmy umowy na opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla inwestycji drogowych wraz z opracowaniem dokumentów planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót...

Przeglądy planów aglomeracji czas zacząć.

Przeglądy planów aglomeracji czas zacząć.

Nasi eksperci środowiskowi rozpoczynają tegoroczny sezon na przeglądy planów aglomeracji od aglomeracji Bogatynia i Sieniawka. Analizie i weryfikacji w aglomeracji podlegać będzie m.in. wymagany procent skanalizowania aglomeracji w oparciu о analizę RLM dla ścieków...

Przebudowa dróg w Wręczycy Wielkiej.

Przebudowa dróg w Wręczycy Wielkiej.

Nasi projektanci branży drogowej pochylają się nad kolejną dokumentacją. Tym razem na zamówienie Gminy Wręczyca Wielka sporządzamy kompleksową dokumentację techniczną: koncepcję projektową, mapę do celów projektowych, Program Funkcjonalno – Użytkowy, założenia...

Dokumentacja techniczna dla Gminy Staszów

Dokumentacja techniczna dla Gminy Staszów

Nasi projektanci zakończyli właśnie prace w Gminie Staszów nad opracowaniem koncepcji oraz programów funkcjonalno-użytkowych wraz z zestawieniem kosztów inwestycji dla dwóch zadań „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią na terenie miejscowości Jasień” oraz...

Inżynier Kontraktu w Gminie Bobrowniki

Inżynier Kontraktu w Gminie Bobrowniki

Collect Consulting rozpoczyna w najbliższych dniach pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z powiązaniem z siecią wodociągowo-przesyłową” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Do...

Nowe drogi w Mysłowicach na Nowy Rok 2022

Nowe drogi w Mysłowicach na Nowy Rok 2022

W Nowy Rok nasi projektanci wchodzą z nowym zadaniem - opracowaniem kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno–Użytkowego dla zadania: „Kompleksowa przebudowa ul. Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z...

Droga rowerowa w Bogatyni.

Droga rowerowa w Bogatyni.

Nasi projektanci rozpoczynają pracę nad dokumentacją dla Gminy Bogatynia - programem funkcjonalno-użytkowym budowy drogi rowerowej na trasie Bogatynia-Zatonie wzdłuż ciągu drogi gminnej od skrzyżowania ul. Zgorzeleckiej z Aleją Solidarności do ul. Młodych Energetyków...

Inżynier Kontraktu w Świątnikach Górnych

Nasi inspektorzy rozpoczynają pracę przy kolejnej inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Na potrzeby realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne – etap III”, przez najbliższe 22...

Projekt przebudowy budynku cechowni KWK Kleofas

Dla Fundacji „Unia Bracka” projektanci Działu Usług Inżynieryjnych pracują nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pt. "Przebudowa budynku po byłej cechowni nieistniejącej kopalni KWK Kleofas wraz ze zmianą jego użytkowania na budynek przychodni zdrowia....

Projektujemy drogi w Powiecie Zawierciańskim

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego zlecił naszej firmie opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, realizowanego w...

Koncepcja zadaszenia stoku narciarskiego w Sosnowcu

Nowy Rok stawia przed nami duże wyzwania. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przygotowujemy wstępne studium wykonalności modernizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 Maja 51 w Sosnowcu. Nasi eksperci analizować będą między innymi...

Po drodze z Gminą Ciasna.

Na zamówienie Gminy Ciasna nasi inżynierowie opracowali program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina...

Ostatni dzwonek na przegląd granic aglomeracji!

Kolejne Gminy zleciły nam wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji. Zarówno dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jak i Gminy Ostrów nasi eksperci dokonają przeglądu obszaru i granic aglomeracji, sporządzą aktualizację planów aglomeracji oraz przygotują kompletnie...

Analizy opłacalności dla Siarkopol S.A.

Na zlecenie Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. nasi analitycy przygotują kompleksową analizę opłacalności ekonomicznej budowy instalacji do produkcji dodatków do flotacji rud miedzi na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie, Tuczępy....

Aktualizacje planów aglomeracji.

Gmina Bogatynia zleciła naszej firmie opracowanie aktualizacji planu aglomeracji Bogatynia oraz aglomeracji Sieniawka wraz z ewentualnymi rozszerzeniami aglomeracji. To kolejne zamówienie zawiązane wykonaniem przeglądu i granic aglomeracji, w którą zaangażowani są...

Ścieżki rowerowe w Katowicach ukończone!

Dobiegły końca usługi projektowe ścieżek rowerowych w Katowicach.  Z sukcesem ukończyliśmy projekty koncepcyjne przebiegu drogi dla rowerów łączącej dzielnicę Giszowiec z dzielnicą Murcki oraz łączącej dzielnicę Giszowiec z obszarem Katowickiego Parku Leśnego...

Nowe wyzwania projektowe!

Zespół projektowy Collect Consulting S.A. na zlecenie Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A przygotuje koncepcję programowo-przestrzenną budowy nowego budynku biurowego "L" w Świerklanach.  Usługi projektowe to kolejny pakiet usług, które w ostatnim...

Doradztwo dla Gminy Supraśl.

Do grona naszych klientów dołączyła Gmina Supraśl dla której nasi eksperci przygotują analizę wielokryterialną dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie, rozbudowie, przebudowie i Wynik analizy ułatwi władzom gminy Supraśl weryfikację założeń inwestycyjnych i...

Czas na ścieżki rowerowe w Skawinie

Gmina Skawina dołącza do grona naszych klientów, dla których zaprojektujemy ścieżki rowerowe. Projektanci z Działu Usług Inżynieryjnych opracują dokumentację projektową budowy ciągów pieszo-rowerowych w miejscowości Wola Radziszowska oraz odcinek Skawina –...

Wspieramy polskie sądy!

Eksperci Collect Consulting po raz kolejny wspierać będą polskie sądownictwo. Na zlecenie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, nasi projektanci, opracują wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową remontu nieruchomości Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Wspieramy...

[/et_pb_column]