Po drodze z Gminą Ciasna.

12.10.2020

Na zamówienie Gminy Ciasna nasi inżynierowie opracowali program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompletnej sieci dróg gminnych nowopowstałej strefy mieszkalno-usługowej położonej od ulicy Lipowej do linii lasu w miejscowości Ciasna gmina Ciasna”.

Czekamy na nowe wyzwania w sektorze drogowym.

Archiwum