Collect Consulting
Tematyka: Dotacje unijne

Termomodernizacja w Gminie Wiązowna.

8.10.2020

Wspieramy Gminę Wiązowna z pozyskaniu środków unijnych na realizację zadania pn. „ Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Naszym zadaniem jest opracowanie audytów energetycznych, programów funkcjonalno- użytkowych oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym. 

W realizacji inwestycji wspieramy klientów kompleksowe od przygotowania koncepcji i dokumentacji projektowej, poprzez pozyskanie finansowania, aż po zapewnienie profesjonalnego nadzoru inwestorskiego i wsparcia w zarządzaniu procesem budowalnym.

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...