Tematyka: Dotacje unijne

Termomodernizacja w Gminie Wiązowna.

8.10.2020

Wspieramy Gminę Wiązowna z pozyskaniu środków unijnych na realizację zadania pn. „ Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Naszym zadaniem jest opracowanie audytów energetycznych, programów funkcjonalno- użytkowych oraz studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym. 

W realizacji inwestycji wspieramy klientów kompleksowe od przygotowania koncepcji i dokumentacji projektowej, poprzez pozyskanie finansowania, aż po zapewnienie profesjonalnego nadzoru inwestorskiego i wsparcia w zarządzaniu procesem budowalnym.

Archiwum