Archiwa tagu: dotacje unijne

Szpitalna fotowoltaika.

Dla naszego klienta Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka przygotowaliśmy kompletną dokumentację aplikacyjną dla projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla wytwarzania energii na potrzeby Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach” ze środków RPO woj. Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.
Czekamy na pozytywną ocenę projektu i jednocześnie angażujemy się w nowe zadania z zakresu OZE!

Śląska Cyfrowa Platforma Medyczna eCareMed – nasze projekty z dofinansowaniem!

Miło nam poinformować, że Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty związane są z utworzeniem platformy telemedycznej eCareMed. Wśród 11 inwestycji znalazły się dwa przedsięwzięcia opracowywane przez naszych ekspertów: „eCareMed – eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu” oraz „eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr. 4 w Bytomiu”. Gratulujemy!

Wszystkie szpitale zainteresowane dofinasowaniem na projekty z zakresu tworzenia systemów i aplikacji przyczyniających się do zwiększenia dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia zapraszamy do kontaktu z naszym Działem Sprzedaży.

Projekt dla Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach!

Miło nam poinformować, iż projekt przygotowany przez doradców Collect Consulting S.A. na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach otrzymał dofinansowanie ramach Poddziałania 2.3.4 „Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt dotyczy realizacji dwóch edycji studiów podyplomowych o profilu „Zarządzanie w podmiotach leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przekształceniami zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego” i skierowany jest do przedstawicieli kadry zarządzającej podmiotów leczniczych – dyrektorów, głównych księgowych, czy kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w projekcie. Początek rekrutacji planowany jest na lipiec 2012r.

Rozbudowa ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego Napoleon przy wsparciu funduszy UE

Kolejny sukces konsultantów Collect Consulting S.A! Rozbudowa ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego Napoleon w gminie Lipie przygotowana przez ekspertów firmy to jeden z pięciu najwyżej ocenionych projektów zgłoszonych w ramach konkursu o dofinansowanie w ramach działania 3.2.1 Infrastruktura okołoturystyczna RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. O wsparcie ubiegało się 199 przedsięwzięć.

Konsultanci Collect Consulting S.A. pozyskali dla klienta, Agencji Usług Specjalnych „Alfa” ponad 400 tys. zł dofinansowania ze środków funduszy unijnych. Projekt przewiduje rozbudowę ośrodka rekreacyjno-szkoleniowego Napoleon na terenie gminy Lipie. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostaną dwa budynki, zakupiony zostanie również nowy sprzęt, który uatrakcyjni ofertę ośrodka.

„Invest in mind” – kolejny wygrany projekt dla naszego klienta

Miło nam poinformować, iż klient Collect Consulting, firma Software Mind S.A. otrzymała dofinansowanie dla dedykowanego projektu szkoleniowego własnych pracowników.

Wsparciem szkoleniowym objętych zostanie 91 pracowników firmy pracujących w województwie małopolskim. Projekt skupia się na szkoleniach dla kadry zarządzającej, programistów – każdy blok szkoleniowy zakończy się egzaminem i certyfikacją oraz podnoszących kompetencje miękkie, w tym autoprezentacji.

Łączna wartość projektu to ponad 540 tyś zł. Projekt realizowany będzie w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gratulujemy!