Tematyka: Dotacje unijne

Fundacja OFF CAMERA dołącza do grona klientów spółki.

16.03.2021

W kolejnych miesiącach nasi doradcy będą wspierać Fundację OFF CAMERA w zarządzaniu i rozliczaniu projektu pn.: SZTUKA PONAD PODZIAŁAMI – ART FOR INCLUSION. Projekt współfinansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki, Program Kultura. 

Wszystkie podmioty zainteresowane usługami rozliczania projektów współfinansowanych z dotacji unijnych zapraszamy do kontaktu.

Słowa kluczowe: dotacje unijne

Archiwum