Tematyka: Dotacje unijne

Doradzamy Szpitalowi Wielospecjalistycznemu w Inowrocławiu

24.03.2021

Nasi doradcy wspierają Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w pozyskaniu dofinansowania na zaplanowane zadania inwestycyjne i zakup aparatury medycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę szpitali powiatowych i wojewódzkich.

To ostatnia szansa dla szpitali z województwa kujawsko-pomorskiego na ubieganie się o dotację w ramach tej perspektywy finansowej.

Słowa kluczowe: dofinansowanie | szpital

Archiwum