Projekt przebudowy budynku cechowni KWK Kleofas

28.03.2021

Dla Fundacji „Unia Bracka” projektanci Działu Usług Inżynieryjnych pracują nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pt. „Przebudowa budynku po byłej cechowni nieistniejącej kopalni KWK Kleofas wraz ze zmianą jego użytkowania na budynek przychodni zdrowia. Efektem ich pracy będzie kompleksowa wielobranżowa dokumentacja budowlano – wykonawcza oraz projektowo – kosztorysowa wraz z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę.

Archiwum