Nowy rektorat Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

25.11.2020

Nasi projektanci podjęli się opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji „Budowa budynku administracyjno-biurowego wraz z przyłączeniami do sieci, zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę parników, chodników, urządzeniem zieleni i budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie Akademii Wychowani Fizycznego Józefa Piłsudskiego przy ul. Marymonckiej 34 w Warszawie”.

Archiwum