Projektujemy drogi w Powiecie Zawierciańskim

22.02.2021

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego zlecił naszej firmie opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalenia, realizowanego w ramach operacji pn. „Scalenie gruntów rolnych we wsi Wysoka, Gmina Łazy, Powiat Zawierciański”. Przedmiotem opracowania są drogi do modernizacji i drogi projektowane o łącznej długości ponad 2,5 km.

Archiwum