Koncepcja zadaszenia stoku narciarskiego w Sosnowcu

17.02.2021

Nowy Rok stawia przed nami duże wyzwania. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przygotowujemy wstępne studium wykonalności modernizacji Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. 3 Maja 51 w Sosnowcu. Nasi eksperci analizować będą między innymi uwarunkowania i możliwości budowy zadaszenia głównego stoku narciarskiego, tak aby uzyskać obiekt całoroczny, a także rozpatrywać warianty uatrakcyjnienia kompleksu o dodatkowe elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

Biznes plany, studia wykonalności, koncepcje czy analizy opłacalności to nasze najlepsze produkty!

Słowa kluczowe: studium wykonalności

Archiwum