Tematyka: Dotacje unijne

Doradztwo transakcyjne dla Kieleckiego Parku Technologicznego.

18.01.2021

Kielecki Park Technologiczny zlecił naszej firmie wykonanie analizy możliwości dysponowania wytworzonym majątkiem i warunków sprzedaży nieruchomości należącej do Gminy Kielce, nabytego w ramach projektu infrastrukturalnego dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodnie 2007-2013.  Analiza i ocena obejmować będzie trzy podstawowe obszary: prawny, występowania pomocy publicznej oraz podatkowe skutki sprzedaży nieruchomości.

Słowa kluczowe: analiza prawno-podatkowa

Archiwum