Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego.

1.03.2021

Śpieszymy poinformować, że Powiat Lubliniecki wybrał naszą firmę do przygotowania dwóch dokumentów strategicznych: Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030, oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021–2030. Przed nami prace inwentaryzacyjne, badania społeczne czy warsztaty z mieszkańcami, dzięki którym będziemy w stanie najlepiej dopasować rozwój ścieżek rowerowych do uwarunkowań zewnętrznych i potrzeb społeczności lokalnej, a gminy uzyskają narzędzie w oparciu, o które będą mogły ubiegać się o środki finansowe z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Więcej informacji o projekcie.

Archiwum