Śpieszymy poinformować, że Powiat Lubliniecki wybrał naszą firmę do przygotowania dwóch dokumentów strategicznych: Strategii Rozwoju Turystyki na terenie gmin powiatu lublinieckiego na lata 2021-2030, oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych na terenie gmin powiatu...

czytaj dalej