Otwarcie oczyszczalni ścieków Podłęże w Niepołomicach

1.07.2021

15 czerwca nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i oddanie do użytkowania nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Niepołomicach – Podłężu, której projektowanie i budowę nadzorował nasz zespół inżynierski.  Po niemalże 2 latach prac przypadających na trudny okres pandemii zrealizowano największe zadanie inwestycyjne w ramach Projektu rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Niepołomice” współfinansowanego w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oczyszczalnia została wykonana w najnowocześniejszej technologii membranowej, brak jest przy niej charakterystycznych zbiorników, a wszystkie urządzenia, filtry i zbiorniki niezbędne w procesie oczyszczania ścieków zostały zamknięte w bryle budynku. Projekt trwa nadal. Nasi inżynierowie codziennie wspierają Inwestora -Wodociągi Niepołomickie, my zaś cieszymy się, że największy i najtrudniejszy etap zamknęliśmy z sukcesem.

Otwarcie oczyszczalni ścieków Niepołomice

Archiwum