15 czerwca nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi i oddanie do użytkowania nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Niepołomicach – Podłężu, której projektowanie i budowę nadzorował nasz zespół inżynierski.  Po niemalże 2 latach prac przypadających na trudny okres pandemii...

czytaj dalej