Dokumentacja dla stacji zasilania autobusów CNG

8.07.2021

Dział Usług Inżynieryjnych rozpoczął pracę na programem funkcjonalno-użytkowym dla PKM Sosnowiec obejmującego zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa stacji zasilania pojazdów autobusowych sprężonym gazem ziemnym tzw. CNG służącej do wolnego i szybkiego tankowania autobusów wraz z dostosowaniem istniejących obiektów budowlanych do obsługi autobusów zasilanych CNG”. 

To kolejna już dokumentacja dla stacji zasilania autobusów, która wychodzi z naszego biura projektowego. Z początkiem roku zaktualizowaliśmy program funkcjonalno-użytkowy, tym razem Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropoli, obejmujące zaprojektowanie i wykonaniu robót budowlanych i prac instalacyjnych systemu zasilania autobusów w energię elektryczną umożliwiającego szybkie ładowanie pojazdów elektrycznych składającego się z 9 stacji ładowania. 

Zapraszamy wszystkie podmioty planujący inwestycje w zakresie zeroemisyjnego transportu do współpracy!

Archiwum