Tematyka: Dotacje unijne

Doradztwo strategiczne dla Miasta Torunia.

28.06.2021

Collect Consulting SA. doradza Miastu w Toruń w opracowaniu strategii właścicielskiej względem dwóch spółek Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o oraz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Eksperci po przeprowadzeniu audyty prawnego (due diligence), opracują katalog działań rekomendowanych i nowych możliwości biznesowych oraz wykonają plan działania dla Miasta. 

Wszystkie samorządy zainteresowane usługami doradczymi w zakresie zarządzania strategicznego w sektorze publicznym zapraszamy do kontaktu!

Archiwum