Inżynier Kontraktu w Świątnikach Górnych

13.10.2021

Nasi inspektorzy rozpoczynają pracę przy kolejnej inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Na potrzeby realizacji projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej – budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla Gminy Świątniki Górne – etap III”, przez najbliższe 22 miesiące świadczyć będziemy usługi inżyniera kontraktu nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę 26.684,5 m kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – ciśnieniowym, budowę dziewięciu pompowni ścieków sieciowych i dwóch pompowni przydomowych wraz z zasilaniem energetycznym oraz odtworzenie dróg.

Archiwum