Tematyka: Dotacje unijne

Analizy dla podmiotów sektora okołogórniczego!

26.10.2021

Na zlecenie Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego z Bytomia nasi analitycy przeprowadzą kompleksowe badania rynku i opracują analizy możliwości rozszerzenia katalogu świadczonych przez CSRG SA. usług.

Usługi badań rynku, analiz restrukturyzacyjnych czy doradztwa strategicznego to oferta skierowana dla podmiotów sektora okołogórniczego, która w świetle Umowy społecznej dla górnictwa stoi przed ogromnymi wyzwaniami. Nasi doradcy nie tylko pomagają w budowaniu nowych strategii funkcjonowania firm sektora okołogórniczego, ale również wskażą możliwe źródła ich wdrażania. Szczególnej szansy przedsiębiorstwa winny upatrywać w dofinansowaniu przewidzianym w ramach Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Województwa Śląskiego 2030.

Archiwum