Zielony Transport Publiczny – dokumentacja aplikacyjna dla Miasta Gniezna

11.10.2021

Miasto Gniezno to kolejny z podmiotów, któremu będziemy doradzać w ubieganiu się o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego „Zakup Autobusów elektrycznych dla Miasta Gniezna” w ramach ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu „Zielony Transport Publiczny”.  Nasi eksperci przygotują studium wykonalności oraz wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami, a także będą wspierać Miasto w całym procesie ubiegania się o dotację wraz z pożyczką. 

To już drugi konkurs ogłaszany przez NFOŚiGW. Tym razem jest on skierowany jedynie do organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki może zostać przeznaczane na zakup autobusów elektrycznych lub zasilanych z wodorowych ogniw paliwowych oraz budowę czy modernizację punktów ładowania, tankowania wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Niezmiennie wszystkich zainteresowanych naszymi usługami zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z doradcami.

Archiwum