Collect Consulting Inwestorem Zastępczym dla inwestycji MPGK w Katowicach

17.08.2021

Dział Usług Inżynieryjnych rozpoczyna pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. Przebudowa, rozbudowa obecnej bazy MPGK.  Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiórkę wraz z utylizacją istniejących obiektów kubaturowych, rozbiórkę infrastruktury technicznej wraz z elementami zagospodarowania terenu. W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowego budynku socjalno – biurowego, budowę myjni kontenerów i sprzętu, wiaty magazynowej oraz garaży, a także z wykonanie nowych przyłączy wraz z elementami zagospodarowania terenu i przebudową zjazdu drogowego. 

O postępach prac z pewnością będziemy informować. 

Słowa kluczowe: Inwestor Zastępczy

Archiwum