Dział Usług Inżynieryjnych rozpoczyna pełnienie obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. Przebudowa, rozbudowa obecnej bazy MPGK.  Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiórkę wraz z utylizacją istniejących obiektów kubaturowych, rozbiórkę...

czytaj dalej