Fundusze Europejskie dla Śląskiego
Tematyka: Dotacje unijne

Dotacje na inwestycje dla firm! 85% dofinansowania! Na to czekały przedsiębiorstwa na Śląsku!

22.06.2023

Przedsiębiorący nie mają wakacji 😊 przedsiębiorcy mają dotacje na inwestycje, dlatego poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje.

🏭Mikroinwestycje w MŚP🏭 – czyli dotacje na transformację dla firm ze Śląska! Firmy z województwa śląskiego, które chcą zmodernizować swoją działalność i dostosować się do zmian rynkowych, mogą skorzystać z nowej oferty finansowej – Mikroinwestycji w MŚP (FE SL 10.3). To bezzwrotne dotacje na inwestycje związane z dywersyfikacją oferty, zasadniczą zmianą (w tym automatyzacją) procesu produkcji lub zakupem nowoczesnych maszyn, urządzeń, linii technologicznych, rozwiązań cyfrowych, czy oprogramowania.

Przyznanie dotacji uzależnione jest od realizacji projektu na obszarach górniczych objętych planem transformacji.

Szczegóły dotyczące konkursu:

 • skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa śląskiego, z wyłączeniem podregionu częstochowskiego;
 • obejmuje inwestycje MŚP przyczyniające się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez:
  • dywersyfikację oferty,
  • o zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji,
  • o zakup maszyn i urządzeń, o zakup linii technologicznych,
  • o zakup rozwiązań cyfrowych,
  • o zakup oprogramowania.
 • Realizacja projektu musi następować na terenie podregionów:
  • katowickiego,
  • bielskiego,
  • tyskiego,
  • rybnickiego,
  • gliwickiego,
  • bytomskiego,
  • sosnowieckiego;
 • Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnej dotacji w ramach pomocy de minimis (wymagany dostępny limit pomocy de minimis);
 • Intensywność wsparcia wyniesie 85% kosztów netto inwestycji;
 • Maksymalna wartość projektu: 2 mln PLN netto;
 • Minimalna wartość dofinansowania: 500 tys. PLN netto;
 • Planowany termin naboru: lipiec – sierpień 2023 r.

Po szczegółowe informacje i profesjonalne wsparcie już dziś zapraszamy do kontaktu z #CollectConsulting 📩☎️💻

Dotacje unijne to nasza specjalność!

Ponad 20-letnie doświadczenie naszych konsultantów w pozyskiwaniu dotacji unijnych, jeszcze z programów przedakcesyjnych, pozwala nam być w pierwszej dziesiątce firm doradczych w Polsce, skutecznie pozyskujących środki z UE.

News

Kategorie

Najnowszy post

Inne posty z tej kategorii

🎬 Koniec projektów z perspektywy 2014-2020!

Krok po kroku, perspektywa unijna 2014-2020, zgodnie z zasadą n+3, odchodzi do lamusa. Dla nas oznacza to zazwyczaj rozliczenie końcowe projektu, w tym przygotowywanie 💶wniosku o płatność końcową. Przez ostatnie 28 miesięcy pełniliśmy funkcję 🕵️‍♂️ asysty finansowej...

Mamy 50 milionów dofinansowania dla Kolei Śląskich! 🏆

Tydzień zaczynamy od sukcesu!  Z ogromną satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że projekt Rozbudowa i doposażenie zaplecza technicznego Spółki Koleje Śląskie 🚄, dla którego mieliśmy przyjemność przygotowywać dokumentację aplikacyjną wraz z analizami pomocy...