Collect dla Białegostoku

Miasto Białystok, doceniając nasze skuteczne doświadczenia w aplikowaniu o środki unijne na projekty w obszarze transportu publicznego, zleciło nam wykonanie dokumentacji aplikacyjnej do czterech takich projektów, tj.: „

  • Rozwój infrastruktury transportu miejskiego w Białymstoku
  • Intermodalny węzeł komunikacyjny w Białymstoku (centrum przesiadkowe wraz z korytarzami publicznego transportu zbiorowego)
  • Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskiej
  • Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF